Нужни са нормативни промени за по-добър достъп до лекарства с рецепта

псевдоефедрин

Магистър-фармацевтите да има право да изписва лекарството, избирайки релевантният НЗОК код за еднакъв медикамент, който се реимбурсира от здравната каса и е наличен в аптеката

Отворените модели на доставка на лекарства, които се прилагат и развиват в Европейския съюз, са пътят, по който България може да търси решения за улеснен достъп до лекарствени продукти с разрешение за употреба в Европейския съюз.

Чрез минимални промени в поднормативната база може значително да се подобри придържането към терапия по лекарско предписание. За това апелират от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) на семинар „Улесняване на достъпа до лекарства – европейският начин“.

За да се увеличи възможността за обезпечаване на потребностите от продукти по лекарско предписание, от Асоциацията предлагат промени в Наредба 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, с които да се даде възможност на магистър-фармацевти при отпускането на предписани лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК, да избират релевантния НЗОК-код за еднаквия продукт от първовносител или паралелен внос според наличността в аптеката.

Кодът по НЗОК има единствено отчетна функция и не може да служи като бариера за получаване на лекарствен продукт от нуждаещия се пациент, категоричен е Христофор Иванов – член на Управителния съвет на БАРПТЛ. От асоциацията настояват за намаляване на административната тежест и оптимизиране на процедурите по получаване на цена и включване в Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

„В момента наблюдаваме процес на свръхадминистриране и непридържане към нормативните срокове и реквизити“, заяви Антон Манолев – председател на УС на БАРПТЛ и апелира за преминаване към регистрационен/уведомителен режим при утвърждаване на цена от паралелен внос, с което ще се съкрати многократно времето за достигане на лекарствения продукт до пациентите.

Христофор Иванов, Антон Манолев и Весела Христова (от ляво на дясно)

Христофор Иванов, Антон Манолев и Весела Христова (от ляво на дясно)

„Използването на опита на търговците на едро на лекарствени продукти в ЕС е най-ефективният начин  за равен и добър достъп до терапия за малките европейски държави. Достъпът до лекарства зависи от подкрепата на либералните и отворени модели на лекарствени продукти и не би могъл да се гарантира с рестрикции и ограничителни мерки“, обясни Христофор Иванов.

Той даде за пример държави като Малта, Литва, Латвия, Естония, Кипър, в които се извършват временни вътреобщностни доставки от търговците на едро и по този начин се гарантират доставките и се минимизира рискът от дефицит.

Иванов призова за обществено обсъждане на отворени модели за бързи вътреобщностни доставки от ЕС, което да бъде предложено от българските власти и на ниво ЕК като българска инициатива.Принципът би следвало да бъде по разпореждане на здравните власти с определени срокове или за конкретни количества, необходими на пациентите.

В тези случаи се организира спешна временна доставка, стъпваща на европейските разрешения на лекарствените продукти, ако те не са налични, регистрирани в България или са в недостиг у нас, но ги има в рамките на единния пазар, обясни Иванов. Той конкретизира, че темпът на дерегистриране у нас се увеличава и за последните 2 години са заличени разрешения за употреба на 639 лекарства по данни от годишните доклади на ИАЛ за 2022 и 2021 година.

„За пациентите е важно да получат изписаните им лекарства в аптеките в България, а не да търсят всевъзможни пътища за закупуването им чужбина и ние като паневропейски търговци на едро сме готови да помогнем с предложения към институциите и експертиза“, заключи Иванов.

Източник: БНР

Leave a Reply