Каква сума се полага на майка ми за слухов апарат?

явяването на ТЕЛК

Майка ми има проблем със слуха. Предстои да ползва слухов апарат. Разбрах, че й се полага такъв, защото е пенсионер и е с ТЕЛК. Информацията, която намерих, е, че се заплащат в този случай 480 лева за апарата, но според лекаря тази сума е 170 лв. Моля за отговор, каква е сумата, която се полага за това помощно средство? Не сме ли ние тези, които избираме доставчика на услугата? В нейния случай лекарят го е избрал, с уговорката да си доплати 70 или 80 лв.

Добринка Стефанова, гр. Пловдив

Списъкът-спецификация на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия (ПСПСМИ) за хора с увреждания, които се заплащат от НЗОК, е публикуван на интернет-страницата на институцията – рубрика „Помощни средства“. Стойността, която НЗОК заплаща/доплаща, зависи от вида и кода на слуховия апарат, който е предписан в медицинския документ на ЛКК/ТЕЛК.

Във вашия случай е необходимо майка ви да се яви пред ЛКК/ТЕЛК. Ще бъде издаден медицински документ с предписани ПСПСМИ, като задължение на ЛКК/ТЕЛК е да подаде електронно заявление към НЗОК за разглеждане на предписаните ПСПСМИ.

Leave a Reply