Наредбата за дейности по асистираната репродукция може да влезе в сила до края на годината | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, февруари 8, 2023
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » Наредбата за дейности по асистираната репродукция може да влезе в сила до края на годината
  • Последвайте ни:!

Наредбата за дейности по асистираната репродукция може да влезе в сила до края на годината 

асистираната репродукция

 

Наредбата за дейности по асистирана репродукция ще бъде изпратена за обнародване в Държавен вестник до края на годината. Това става ясно от отговора на служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев в отговор на въпрос на депутата от „Продължаваме промяната“ Йорданка Костадинова.

Проектът на Наредбата беше публикуван за обществено обсъждане в периода 23 май-22 юни 2022 г., но по него са получени разнопосочни становища по някои съществени въпроси. „Това от една страна показва, че няма единомислие сред гилдията, а от друга – затрудни преценката за необходимостта от допълнителна промяна в проекта на нормативния акт“, казва министърът.

По думите му

липсата на единомислие, както и тясно специализираната материя,

по която компетентност имат само специалисти, упражняващи тази медицинска дейност, е наложило да се поиска становището на Експертния съвет по Акушерство и гинекология, който на практика е и автор на проекта на нормативния акт.

„Становището на Експертния съвет е получено в министерството през втората половина на месец ноември тази година и в него се застъпва тезата, че проектът на нормативен акт в своята цялост е добър, отговаря на съвременните схващания и практика в тази медицинска област и необходимостта от допълнителни промени би следвало да се анализира след прилагането на наредбата за период от поне една година. Към настоящия момент се обработва справката с постъпилите предложения по време на обществените консултации и до края на годината проектът на наредбата ще изпратен за обнародване в Държавен вестник“, подчертава министър Меджидиев.

Припомняме, че проектът на Наредбата за дейности по асистирана репродукция предвижда съществена промяна по отношение на партньорското даряване за индиректна употреба на сперматозоиди, както и при асистирана репродукция със собствени яйцеклетки, когато съответно мъжът или жената са HIV позитивни.

Предложена е

промяна по отношение на възрастовата граница, в която могат да бъдат дарявани яйцеклетки

Текстове сега определят с категоричност само долна граница на донора на яйцеклетки, която е 18 навършени години, а горната граница – 38-годишна възраст е препоръчителна и преценката се прави индивидуално, въз основа на показателите за фертилност на жената. При надвишаване на тази възраст задължително се извършва предимплантационен генетичен скрининг на ембрионите. Така се дава възможност горната възрастова граница да се определя изцяло по медицински критерии и специалистите да имат индивидуален подход при оценката на донорите на яйцеклетки, като въз основа на показателите за фертилност експертно да преценяват качеството на генетичния материал, което може да бъде доста различно при различните индивиди на една възраст.

Показанията за прилагане на асистирана репродукция се разширяват с нова мярка, отнасяща се за съхранение на фертилитета, при наличие на потенциална заплаха от увреждането или загубата му по медицински или социални причини, като е конкретизирано, че това се отнася за онкологично болни пациенти и такива с автоимунни и ревматоидни заболявания, при които предстои гонадотоксична химио и/или лъчетерапия, съобразно препоръките на Консенсуса за запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои гонадотоксична терапия. Тази мярка се отнася и за предпубертетната възраст, но с изричното съгласие на родителите/настойниците.

С оглед осъвременяване на клиничните методи се намалява максимално допустимият брой трансферирани ембриони, в съответствие с актуалните международни препоръки за превенция на многоплодни бременности. Шансът за бременност при един ембрион е 36%, а при два – 64%, при жени под 38 години. В концепцията на промяната е предвидено при налични неуспешни опити да се повиши броят на трансферираните ембриони, но е запазен балансът при възможност да се реализира едноплодна бременност.

Въвежда се ограничение за броя на даряванията на сперматозоиди или яйцеклетки при анонимното дарителство

– до 5 пъти и определяне на минимален период между две дарявания – не по-кратък от 4 месеца. Ограничението в броя на даряванията на гамети допълнително допринася за намаляване на риска генетично свързани лица да се срещнат в популацията и да създадат потомство.

Изключението за извършване на асистирана репродукция с криоконсервирани ембриони, след като единия партньор е починал, се отнася само за случаите когато починалият партньор е мъжът и едновременно са изпълнени условията за писмено удостоверено волеизявление приживе за разпореждане с криоконсервираните ембриони след смъртта му, реципиентът да е същата партньорка, с която е планирана и провеждана процедурата по асистирана репродукция, да са изминали не по-малко от 12 и не повече от 36 месеца от смъртта на партньора и преди процедурата партньорката да е преминала през психологическа консултация. Предложението, свързано с постморталната репродукция при посочените условия, отразява в значителна степен макар и нечестите житейски казуси, които обаче предизвикват значителен обществен интерес и нееднозначни реакции от различни страни.

В Допълнителната разпоредба на проекта на наредбата, освен известните определения, се дава и дефиниция на понятието „Яйчников (овариален) хиперстимулационен синдром“, която е съобразена с препоръките на европейското ръководство за качество и безопасност на тъкани и клетки.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар