Длъжен ли е личният лекар да прави домашни посещения на трудно подвижните си пациенти?

домашни посещения на трудно подвижните си пациенти

Майка ми от 6 години не е излизала навън, защото почти не може да ходи. Личната й лекарка отказва да я посети в дома й. Длъжен ли е личният лекар да осъществи домашно посещение в такива случаи?

Калина Желева, гр. Варна

Общопрактикуващите лекари са длъжни да обявят в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурени, своя месечен график, който съдържа часове за: амбулаторен прием; домашни посещения и др. Графикът съдържа телефон за консултация и за домашни посещения – телефон на практиката или мобилен телефон.

В Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ е записано, че лекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ извършват домашни посещения на здравноосигурените само когато тяхното състояние налага това.

Когато по преценка и при необходимост лекарят извърши домашно посещение в рамките на работния график, пациентът дължи единствено потребителска такса (понастоящем 2.90 лв.), освен ако не е освободен от нея.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply