сряда, декември 6, 2023
HomeНовиниАптеките няма да получават информация за наличността на лекарства в складовете засега

Аптеките няма да получават информация за наличността на лекарства в складовете засега

Аптеките няма да получават информация за наличността на лекарства в складовете засега. Това става ясно от отговор на служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев на въпрос на депутата от „Продължаваме промяната“ Васил Пандов във връзка с изменението в Наредба 4, което дава възможност притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарства да получават информация за липса на наличности в складовете за търговия на едро чрез Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА).

Народният представител пита кога ще бъде въведена новата функционалност на СЕСПА, при положение че изменението е обнародвано в Държавен вестник преди три месеца.

„След обнародване на наредбата в M3 постъпиха писма от организации относно това, че въведената разпоредба на наредбата е в противоречие със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), съгласно който право на достъп до данните в СЕСПА имат Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Право на достъп до СЕСПА имат и институциите и лицата, които по силата на ЗЛПХМ предоставят данни в системата (каквито са и аптеките) само за целите на предоставяне на информация, определени с този закон“, казва министърът.

По думите му информацията от СЕСПА цели единствено да се установи има ли липса на конкретен лекарствен продукт в складовете за търговия на едро с лекарствени продукти без това да съдържа чувствителна информация като: количество, извършени доставки, финансови операции, финансови взаимоотношения, задвижения за плащане, усвояване на кредитни лимити и др.

„Възприетата идея при въвеждане на разпоредбата е да се даде възможност единствено чрез аптечния софтуер аптеките да разполагат с обобщена и трансформирана информация, събрана чрез СЕСПА по отношение на конкретно обстоятелство – липса на конкретен лекарствен продукт. По този начин СЕСПА ще се яви единствено инструментариум, чрез който тази информация се събира и обобщава. Това, че текстът на изменението в Наредбата не съдържа тези конкретни уточнения, води до разнопосочно тълкуване на текста, включително твърдения за незаконосъобразност“, категоричен е министър Меджидиев.

Той подчертава, че предвид изразените притеснения, Министерството на здравеопазването съвместно с ИАЛ ще инициира процедура по изменение на Наредбата във вид, който не дава основания за твърдения за незаконосъобразност или за различно тълкуване.

„Съгласно Закона нормативните актове, независимо от каква степен са, трябва да съдържат точни и ясни разпоредби, така че съдържанието и смисълът им да са непротиворечиви за всички техни адресати. Във връзка с това считаме, че технически промени в СЕСПА следва да се правят само след внимателен анализ като важно значение има изпълнителният орган – ИАЛ“, допълва д-р Меджидиев.

Източник: zdrave.net

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular