сряда, декември 6, 2023
HomeИнициативи и мероприятияИ медицинските изделия в болниците ще се поръчват чрез централизирана система

И медицинските изделия в болниците ще се поръчват чрез централизирана система

 

Медицинските изделия в болниците, също както лекарствата, ще се поръчват чрез централизирани търгове. За това обаче е необходимо да се свържат системата на Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ), чрез която именно се правят търговете за лекарствата в болниците, и Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Това става ясно от писмения отговор на служебния здравен министър д-р Асен Меджидиев до депутата от „Продължаваме промяната“ доц. Васил Пандов.

Във въпроса си доц. Пандов отбелязва, че доставката на медицински изделия в болниците се извършва на цени, които значително се отличават, а това от своя страна пряко засяга интересите на пациентите и се отразява отрицателно на финансовото състояние на лечебните заведения. Той напомня, че в МЗ са били набелязани мерки за въвеждане на процедура по закупуване на медицински изделия, които не се плащат от бюджета на Касата, именно чрез Централния орган за покупки. „Това би довело до потенциално намаление на цените на доставка на медицинските изделия и възможност за рефериране от страна на НЗОК с резултатите от проведените централизирани процедури“, изтъква депутатът.

В отговор д-р Меджидиев посочва, че след разговори между експерти е постигнато разбирането, че икономически по-обоснованият вариант за осъществяване на такъв вид централизирани търгове е именно свързването на ЦОПСЗ с ЦАИС ЕОП. Той припомня, че по отношение на лекарствата към момента техническото решение, реализирано в Електронната система, е разработено изцяло на база използването на данните, предоставяни от публични регистри (Позитивния лекарствен списък), посредством предоставяните от тях уеб услуги.

„По отношение на медицинските изделия и консумативи такива публични регистри не се поддържат. Предвидено е създаването на регистър на медицинските изделия в рамките на разработването на Националната здравна информационна система, но все още няма разработен такъв. В тази връзка въз основа на направен анализ от Министерството на здравеопазването е установено, че по отношение на медицинските изделия, които следва  да бъдат осигурени за нуждите на лечебните заведения, създаването на динамична система за покупки е разумен подход, който би бил приложим“, посочва министърът.

Той информира още, че към момента предстои създаване на работна група между представители на МЗ и Агенцията по обществени поръчки за изготвяне на техническо задание, посредством което ще бъде реализирана свързаността между двете системи.

Източник: zdrave.net
RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular