сряда, ноември 29, 2023
HomeПроучвания и статистикаОмбудсманът: Редица проблеми не са разгледани с предложените промени в Наредбата за...

Омбудсманът: Редица проблеми не са разгледани с предложените промени в Наредбата за ТЕЛК

 

За пореден път националният омбудсман Диана Ковачева алармира за проблеми в системата за медицинска експертиза. Този път тя е изпратила становище до председателите на комисията по труда и здравната комисия в парламента Георги Гьоков и доц. Антон Тонев, както и до ресорните служебни министри Лазар Лазаров и д-р Асен Меджидиев.

Ковачева акцентира върху проблемите, свързани с различни видове срокове – като тези за насрочване на дати от ТЕЛК и НЕЛК, които по думите ѝ не се спазват, а забавянията в значителен брой случаи са драстични, защото достигнат и до една година от подаване на документите.

„Нормативно определеният 3-месечен срок за произнасяне от ТЕЛК и НЕЛК от датата на постъпване на медицинските документи, при липсата на адекватна финансова подкрепа през този период, също е твърде дълъг и е предпоставка за нарушаване на правата гражданите, които за времето до постановяване на експертното решение са лишени от възможността да ползват свои права на хора с увреждания“, категорична е Диана Ковачева.

Тя посочва, че органите на медицинската експертиза не търсят варианти да информират гражданите, които трябва да се явяват на преосвидетелстване, преди изтичането на текущото им експертно решение в подходящ срок, за да не се допуска прекъсване.

„Видно от постъпилите жалби и сигнали, гражданите са уведомявани едва след изтичане на срока на трайно намалената им работоспособност/вида и степента на увреждане и много от тях тепърва подават документи за преосвидетелстване. Така, те следва да изчакат насрочване на дата минимум 3 месеца, а в повечето случаи – и по-дълго“, пише омбудсманът.

Проф. Ковачева обръща внимание, че към момента остава сериозен проблемът с изтеклите експертни решения след 30 юни 2022 г., които не са  удължени служебно. Така хората с увреждания на практика са оставени без средства за периода до постановяване на ново експертно решение.

Омбудсманът припомня за своя препоръка преди месец, в която е акцентирала, че въпреки приетите изменения в нормативната уредба за медицинската експертиза, не е преодолян проблемът с кадровия недостиг в ТЕЛК.

„Недостигът на специалисти по педиатрия, които да участват при експертизата, е сред основните причини за забавяне освидетелстването и преосвидетелстването от ТЕЛК при деца до 16 години“, пише Диана Ковачева.

Тя допълва, че произнасянето на ТЕЛК и НЕЛК дълго време след подаването на документите е много сериозна предпоставка за необективни решения поради динамиката на здравословното състояние на съответния гражданин.

„В предложенията за изменения в Наредбата за медицинската експертиза, публикувани от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане на 11.11.2022 г., тези проблеми не са адресирани. От тази гледна точка смятам, че е добре да бъдат обсъдени възможностите писмата за необходимостта от явяване за преосвидетелстване да бъдат изпращани значително по-рано, като сроковете в отделните Регионални здравни инспекции бъдат съобразявани с констатираните забавяния в областта“, коментира Ковачева.

Тя се спира и на други групи проблеми, които също отсъстват от предложенията за промени, публикувани на страницата на МЗ.

С цялото становище на обществения защитник можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular