сряда, декември 6, 2023
HomeМоите праваЗащо електронното направление се издава и на хартиен носител?

Защо електронното направление се издава и на хартиен носител?

Днес бях при личния си лекар за талон за болнично лечение. Учудих се, когато разбрах, че въпреки електронното направление за хоспитализация, той го принтира и на хартиен носител, за да го прибере в досието ми. Как така, хем електронно, хем на хартия в досието? Нали целта на тези електронни направления е да отпаднат хартийките? Такава ли наистина е наредбата?

Мария Борисова, гр. София

Съгласно §56 от Договор №РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 г. е разписано в чл.289, че при електронно издаване на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК №7) по реда на чл.206а, ал.3, чл.366а, ал.2 и електронно издаване на амбулаторния лист от извършения преглед на пациента, по реда на чл.206а, ал.2 първичните медицински документи не се отпечатват на хартиен носител.

В тези случаи избраният от здравноосигурения изпълнител на болнична медицинска помощ проверява в Националната здравна информационна система (НЗИС) за наличието на издадено електронно направление по идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и осигурителен номер на чуждестранно лице), на когото е издадено направлението, и дата на издаване на електронното направление.

При електронно издадено направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7), лекарят не следва да го подписва на хартиен носител, но съгласно НРД той може да приложи в медицинското досие на пациента необходимата медицинска документация.

Източник: zdrave.to

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular