Десислава Дочева: Услугите в асистираната репродукция все повече набират популярност

Десислава Дочева

Напоследък се прилагат различни тестове за детекция на нивото на свободни радикали при жените и мъжете, тъй като оксидативният стрес също е фактор за безплодие, казва тя

Десислава Дочева е родена в Силистра, където завършва Природо-математическа гимназия с профил „Биология и химия с интензивно изучаване на английски език“. През 2020 г. придобива бакалавърска степен по специалност „Молекулярна биология“ в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Две години по-късно, през 2022 г. придобива магистърска степен по специалност „Биология на развитието“ в катедра „Цитология, хистология и ембриология“.

Защитава дипломна работа на тема „Влияние на концентрация, градиентно центрофугиране и ултрабързо замразяване върху двулъчепречупването /Birefringence/ на човешки сперматозоиди“, разработена паралелно в САГБАЛ „Д-р Щерев“ и Института по биология и имунология на размножаването към БАН. През същата година се присъединява към ембриологичния екип на МЦ „Неовитро“. Интересите ѝ са насочени в методите за анализ, обработка и микроманипулация на ембриони (класическо инвитро оплождане, ICSI, лазерно-асистиран хетчинг), както и в криоконсервацията на гамети и ембриони.

Днес разговаряме с нея за възможностите на ембриологията като неотменна част от съвременната репродуктивна медицина – една област, която дава  надежда на много двойки да изпитат радостта на родителството    

Г-жо Дочева, сравнително малко хора познават работата на ембриолога като част от екипа, профилиран в областта на репродуктивната медицина. Разкажете повече за нея.

Работата на ембриолога е изключително всеобхватна и вълнуваща. Естеството ѝ изисква прецизност, проверка и наблюдение на всеки един отделен етап от процеса на оплождане. Основните моменти в един инвитро цикъл са няколко – обработка и селектиране на гаметите, избор на най-подходящия метод за оплождане, култивиране на ембрионите, тяхната селекция за ембриотрансфер, както и евентуална криоконсервация.

За мен е привилегия да изпълнявам тази професия, в която можеш да видиш, а дори и да докоснеш резултата след инвитро процедура.

Искам да отбележа, че в репродуктивната медицина от изключително значение е екипната работа – тя е моторът, който ни движи към успеха. Всеки ден, ние, репродуктивните специалисти, се стараем да оправдаваме вложените в нас доверие и надежда, защото знаем, че държим в ръцете си съдбата на десетки семейства.

Какво е впечатлението Ви, нараства ли търсенето на услуги в тази област?

Услугите в асистираната репродукция все повече набират популярност. В наши дни рискови за фертилитета са редица фактори на околната среда, особености в начина на живот, употребата на алкохол, тютюнопушене и медикаменти. Един от факторите на околните среда, който се свързва с неблагоприятното въздействие върху човешкия организъм е оксидативният стрес. В последно време се наблюдава тенденция към прилагането на различни тестове за детекция на нивото на свободни радикали при мъжете и жените. Оксидативния стрес е неизменна част от протичането на метаболитните процеси, включително и гаметогенезата. Това е състояние, при което се нарушава хомеостазата – равновесието) в организма. Именно неговото действие влияе отрицателно на фертилитета ни.

Друг основен фактор с неблагоприятни последици върху репродуктивното здраве е възрастта. Наблюдава се тенденция, при която двойките отлагат във времето планирането на бременност, като основни причини за това са образованието, търсенето на мечтаната работа, стреса и динамиката в начина ни на живот.

Какви двойки най-често се решават да се обърнат за помощ към специалисти по репродукция – като възраст, професия, населено място, в което живеят, ниво на информираност за възможностите на тези методи?

Пациентите ни са различни и уникални. Установили сме, че възрастта се оказва ключов фактор. С годините настъпват генетични аномалии в репродуктивните клетки, както при мъжете така и при жените. При жените обаче това е доста по-изразен процес поради лимита от гамети с които разполагат. Вследствие на това се наблюдава влошаване качествата на овоцитите.

Професиите на двойките са разнородни. Предимно пациентите ни са с добро образование, най-често висше, утвърдили се в професионален план и добре запознати в областта на асистираната репродукция.

По отношение на населеното място най-често двойките предпочитат клиниката, в която ще започнат инвитро процедура да бъде близо до тях. Това улеснява както тях, така и нас, тъй като работата с клетки и ембриони изисква точни часове за извършване на манипулациите. Добра тенденция сред значителна част от пациентите е високото ниво на информираност за най-новите методи в асистираната репродукция. Голям принос за това имат освен репродуктивните специалисти, така и медиите и социалните мрежи, в които все по-често срещам полезна информация и гласност. Важно е двойките да са запознати в детайли с предстоящите процедури, които ги очакват. Това влияе положително и на двете страни.

Достъпни ли са тези услуги за средностатистическите български граждани – семейства, двойки? Има ли какво още да се желае в областта на достъпа, особено като се има предвид ниската раждаемост и т.нар. „отложено родителство“?

Както в началото на асистираната репродукция, така и днес инвитро технологиите запазват високите си цени, като това отдалечава много семейства от тяхната мечта да имат дете. Основните причини за това са необходимостта от специфична апаратура, консумативи и условия. За щастие, в нашата страна от 2009 г. насам съществува Център за асистирана репродукция (ЦАР), който финансира голяма част от тези услуги. Друга алтернатива могат да бъдат и общинските програми, в които пациентите също могат да се включат. Би било хубаво, както ЦАР, така и общинските програми, да разширят обхвата на финансираните от тях дейности като например: първоначални изследвания за достигане на диагноза, различни специфични изследвания – генетични, имунологични и други, предимплантационна генетична диагностика – скрининг, овоцитна донация, тестикулярна и/или епидидимална биопсия и други.

В отговор на вашия въпрос за отложеното родителство, ние репродуктивните специалисти силно апелираме, двойките да не отлагат във времето предприемането на важната стъпка да станат родители. Времето е най-големият им враг, става ли дума за количество и най-вече за качество на половите клетки.

От гледната точка на специалист, който познава в детайли съвременните инвитро методи, моля да споделите какви са очакванията за развитието на този дял на репродуктивната медицина?

Ембриологията е модерна и иновативна наука. С напредъка на технологиите все по-често навлизат специализирани медицински софтуери, базирани на изкуствен интелект. Чрез тях може да се определи качеството и имплантационния потенциал на ембрионите. Апаратурата също не остава на заден план. Разработват се устройства, които да сведат до минимум човешката манипулация като значителна част от работата се автоматизира.

Друга новост за развитието на този дял от репродуктивната медицина са неинвазивните генетични тестове на гамети и ембриони. В бъдеще се очаква те изцяло да изместят използващия се в момента традиционен метод, чрез който се анализира генетичният материал.

Утвърждават се и все повече методики в областта на регенеративната медицина. Пример за това е приложението на тромбоцитна автоложна плазма (PRP). В резултат на активирането на тромбоцитите се отделят голям брой биологично активни фактори – растежни фактори, провъзпалителни цитокини и други, които непосредствено въздействат регенеративно “подмладяващо” върху фоликулогенезата и състоянието на маточния ендометриум.

Ембриологията днес се развива с изключително динамични темпове и това открива много нови възможности за всички, които гледат към репродуктивната медицина и вярват, че тя може да им помогне.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply