Над 400 деца с аутизъм са преминали успешно комплексна програма по ерготерапия в София

деца с аутизъм

Над 400 деца с аутизъм са преминали успешно комплексна програма по ерготерапия и сензорна интеграция в Регионалния център за подкрепа на  приобщаващото образование в София, съобщиха от Центъра в Световния ден на ерготерапията – 27 октомври.

Основният фокус в работата на Регионалния център за приобщаващо образование в София пада върху широка група от деца със специални потребности, обясни Анна Динчева, сензорен терапевт:

„Една огромна част от децата ни са деца от аутистичния спектър, деца със забавяне в езиково-говорното развитие, с двигателни увреждания и генетични синдроми. Децата с обучителни трудности и емоционално-поведенчески проблеми се повлияват чудесно от нашата работа. В две от залите се занимаваме основно със сензорна интеграция и ерготерапия. В третата зала – с трудотерапия и арттерапия.

Работим с деца от 0 до 3 г. По-голямата част от децата са на възраст между 3-7 г. и поне едни 30% от децата, с които работим, са над 7-годишна възраст“.

По повод Световния ден на ерготерапията – 27 октомври, в Центъра се проведе кръгла маса на тема „Ерготерапията в приобщаващото образование“.

В дискусията участие взеха гости от столични училища и детски градини, ерготерапевти, психолози, логопеди и специалисти, които обмениха опит, практики и полезна информация.

Източник: БНР

Leave a Reply