сряда, декември 6, 2023
HomeМоите праваКаква е процедурата за получаване на шини за краката на дете?

Каква е процедурата за получаване на шини за краката на дете?

Дъщеря ми е на 8 години. Налага се да носи шини на крачетата си, които се изработват индивидуално. От лабораторията ни казаха, че е възможно да се отпуснат през НЗОК. Какви документи ще са ни необходими?

 

Теодора Михайлова, гр. Бургас

Необходимите документи за отпускане на ортези са: Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на човек с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от пациента, за което той носи отговорност, съгласно §1, т.23 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.

В рубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания“ (ПСПСМИ) е публикуван Списък спецификация с определени и групирани помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, съгласно чл.73, ал.1 от Закона за хората с увреждания, от раздел А на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение №РД-НС-04-135/16.11.2021 г., в сила от 01.07.2022 г.

В Списъка е включена група 3 – „Ортези и ортопедични апарати, изработени по поръчка за долен крайник”, „Ортеза за долен крайник – подколянна скелетна към ортопедични обувки”. Тоест, чифт шини с шарнири за движение в глезена към ортопедични обувки, тапицировка на шини, каишки за фиксация и ортези и ортопедични апарати, изработени по поръчка за горен крайник.

Какви са стъпките, които хората с увреждания трябва да направят, ако попадат в един от следните случаи:

• Ако имате издадено пожизнено решение на ТЕЛК/НЕЛК и протокол/решение на ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК преди 1 юли 2022 г., следва да подадете в избрана от вас Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) заявление на хартия за отпускане на ПСПСМИ.

• Заявлението може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор, с обратна разписка.

• В случай, че сте подали заявлението чрез лицензиран пощенски оператор, към него се прилага медицински документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, с който са предписани ПСПСМИ.

• При подаване на заявлението – лично от вас или от упълномощено лице, на място в РЗОК задължително се предоставя медицинският документ, издаден от експертна лекарска комисия – ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК, с който са предписани ПСПСМИ.

• Ако имате издадено решение/протокол от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК след 1 юли 2022 г., следва да попълните лично или чрез упълномощено лице заявление за отпускане на ПСПСМИ на място, пред експертната лекарска комисия и заявлението ще бъде подадено чрез информационната база данни на експертната лекарска комисия към информационната система на НЗОК (по електронен път).

• Заявления за отпускане на ПСПСМИ могат да се подават в РЗОК на хартия по изключение, при невъзможност за подаване чрез информационната база данни, поради технически причини. Заявления могат да се подават лично или чрез упълномощено лице до директора на РЗОК, или по пощата, с обратна разписка за получаване, чрез лицензиран пощенски оператор.

Всеки пациент с увреждане или упълномощено лице има право да получи определените им с медицински документ ПСПСМИ по чл.73, ал.1 от ЗХУ в 6-месечен срок от определянето им. Медицинските условия за отпускане са: при тежки състояния на опорно-двигателния апарат, изискващи фиксиране или фиксиране с динамично раздвижване на кости и стави, най-често при: вродени аномалии, сколиоза, туберкулоза, остеомиелит, посттравматична нестабилност при увреда на лигаменти, при псевдоартроза, фрактура на прешлени, тежка остеопороза, полиомиелит и/или детска церебрална парализа.

Източник: zdrave.to

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular