Омбудсманът поиска от МЗ да бъде ускорено издаването на експертизите от ТЕЛК и НЕЛК

ТЕЛК и НЕЛК

 

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, в която настоява в кратък срок да бъде изготвен задълбочен анализ на проблемите в работата на ТЕЛК/НЕЛК.

Омбудсманът иска спешни мерки, с които да се ускори медицинската експертиза на територията на цялата страна и да не се допуска прекъсване, което нарушава социалните права на хората с увреждания.

„Бих искала да посоча също необходимостта от засилване на контрола относно спазване на морално-етичните норми в отношението на членовете и техническия персонал на комисиите към пациентите, в това число относно регламентиране на морално-етични правила за работещите в органите на медицинската експертиза и засилен контрол върху тяхното спазване от страна на работодатели и контролни органи“, категорична е Ковачева.

Поводът за написване на тези препоръка са множеството жалби заради зачестили случаи на забавяне на експертизата и/или определянето на по-нисък процент вид и степен на увреждания и потребност от чужда помощ, особено при деца.

„Анализът показва, че въпреки приетите промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, остана нерешен проблемът със забавяне на експертизата на граждани, чиито експертни решения изтичат след 30 юни 2022 г. Предвид натрупване на лица, подали заявления за преосвидетелстване, а също за първично освидетелстване и очакваното забавяне на неговото провеждане, тези граждани са поставени в неравнопоставено положение спрямо обхванатите от разпоредбата на § 20а от Преходни и Заключителни разпоредби на закона. Гражданите, немалка част от които са деца, са лишени за определен период от възможността своевременно да ползват техни права, регламентирани в действащото законодателство, от които спешно се нуждаят“, пише омбудсманът.

Проф. Ковачева акцентира на последния постъпил в институцията на омбудсмана такъв случай за забавяне на медицинска експертиза, касаещ дете с аутизъм, при което на 1 ноември 2022 г изтича експертното решение. Неговата майка сигнализира, че още на 26 август 2022 г. е подала необходимите документи за преосвидетелстването му в Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ), но дата, определена за явяването му пред ТЕЛК, е чак на 13 януари догодина. Така за времето до постановяване на решението и влизането му в сила детето и неговата майка няма да ползват социалните си права, включително за личен асистент на детето.

„С разбиране към проблемите, пред които са изправени органите на медицинската експертиза, в това число тяхната натовареност и недостатъчност на специалисти, като омбудсман бих искала да обърна внимание, че те не оправдават забавянето на експертизата и нарушените права на хора с увреждания, особено за децата с увреждания“, подчертава омбудсманът.

С цялата препоръка на обществения защитник можете да се запознаете тук.

Leave a Reply