сряда, декември 6, 2023
HomeМоите праваДокога е валиден протоколът за отпускане на помощни средства?

Докога е валиден протоколът за отпускане на помощни средства?

Детето ми има издаден ЛКК протокол за помощно средство – детска инвалидна количка през месец август. Магазинът обаче още няма сключен договор с НЗОК. Помощното средство е отпуснато от Здравната каса. Има ли валидност протоколът и докога? Ще мога ли да използвам финансова помощ през януари?

Радостина Жекова, гр. София

Срокът, в който имате право да реализирате одобрение за помощно средство, е регламентиран в разпоредбата на чл.69, ал.11 от Правилника за прилагане на закона за хората с увреждания, съгласно която:

Хората с увреждания упражняват правото си да получат определените им помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия в 6-месечен срок от определянето им с медицинския документ по чл.73, ал.1 от Закона за хората с увреждания, освен в случаите, когато изработването или ремонтът им изисква по-дълъг период и това е удостоверено с документ от изпълнителя, както и когато за получаването им след изтичане на експлоатационните срокове не се налага медицинският документ да бъде издаван отново.

Видно от гореизложеното, шестмесечният срок започва да тече от датата на издаване на одобрение за помощно средство.

Списък на сключените договори с търговци, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия  и ремонтни дейности по районни здравноосигурителни каси, е публикуван на интернет-страницата на НЗОК, рубрика „Лекарства, мед. изделия, храни и помощни средства“, подрубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания”.

Източник: zdrave.to

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular