С нова наредба на МЗ Улесняват достъпа на деца, ваксинирани срещу варицела и паротит, до детски заведения

варицела и паротит

Условията и редът за извършване на задължителна изолация на болни с остри заразни болести с въздушно-капков механизъм на предаване са регламентирани в новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, публикувана за обществено обсъждане на електронната страница на Министерството на здравеопазването и Портала за обществени консултации strategy.bg.

С тези промени според вносителите ще се улесни достъпът на ваксинирани срещу варицела и епидемичен паротит до организиран детски колектив при регистриран в него случай на дадената заразна болест, които са отсъствали при появата на случаите, като се има предвид високата степен на ваксинална ефективност на прилаганите в страната ваксини.

В предложения проект изразът „заразни болести на дихателната система“ се заменя с „болести, предавани по въздушно-капков път“. От МЗ посочват, че е прецизирано наименованието на нормативния акт, предвид общия механизъм на предаване на инфекцията – въздушно-капков, и различната локализация на инфекцията в човешкото тяло.

В проектонаредбата е прецизирана лабораторната диагностика на болестите епидемичен паротит, морбили и рубеола, съобразно прилаганите в страната диагностични методи. Въведени са определения за медицинско наблюдение и карантина в детска ясла, детска градина и училище с цел създаване на яснота относно използваните термини при провеждането на контрол на острите заразни болести по чл. 1 от наредбата.

Задължителната изолация може да се извършва в домашни условия или в лечебно заведение за болнична помощ по преценка на лекуващия лекар или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на съответното заболяване, се посочва в проектонаредбата.

В документа се уточнява още, че при извършване на оценката лекарят взема предвид социално-битовите условия, при които лицето живее, и възможността за изолация в дома, както и тежестта на протичане на заболяването и обективното здравословно състояние на заболелия. Допуска се също така лицата, които писмено и изрично са заявили отказ от изолация в лечебно заведение за болнична помощ, да се изолират в домашни условия.

В проектонаредбата са включени текстове, които засягат конкретно децата, имунизирани срещу варицела и паротит.

Уточнява се, че според постмаркетинговите проучвания ваксиналната ефективност при деца с поставена една доза ваксина срещу варицела е оценена на 81% срещу умерена и тежка форма на заболяването. По тази причина се допуска деца, които са ваксинирани срещу варицела преди повече от 30 дни, да могат да посещават организиран детски колектив в условия на регистрирани случаи на варицела в съответната група или паралелка. Същото е разписано и по отношение на контактните на варицела деца извън организирания колектив.

Прилаганите в страната ваксини срещу епидемичен паротит са с висока ваксинална имуногенност/ефективност – 96% след прилагане на една доза ваксина и по тази причина е допуснато по подобен ред, както и за други ваксинопредотвратими заболявания (морбили и рубеола) ваксинираните с една доза деца преди повече от 30 дни да могат да посещават организирани колективи при регистриран случай на заболяването в дома или в съответната група/паралелка.

„С проекта на наредба се цели да се създаде равнопоставеност на всички деца, които са имунизирани с високоефективни ваксини да имат достъп до детска ясла, детска градина и училище по време на регистриран случай на ваксинопредотвратимо заболяване в съответната група/клас“, посочват още вносителите.

Проектонаредбата е отворена за обществено обсъждане до 30 октомври 2022 г.

С пълния й текст можете да се запознаете тук, а с мотивите на вносителите – тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply