Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, ноември 25, 2022
Вие сте тук: Home » Моите права » Какви права има здравнонеосигурената бременна?
  • Последвайте ни:!

Какви права има здравнонеосигурената бременна? 

здравнонеосигурената бременна

Къде може да се информирам при неплатени здравни осигуровки какви права има бременна по отношение прегледи, изследвания и раждане? Всичко ли заплаща родилката и в какъв размер? Интересува ме също и какви са правата ми за получаване на майчинство?

Калина Георгиева, гр. Варна

1. За здравноосигурени се считат и здравнонеосигурени жени, които могат да получат медицински грижи по чл.82, ал.1, т.2 от Закона за здравето: „Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани с профилактични прегледи и изследвания, и акушерска помощ за всички здравнонеосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването“.

Към настоящия момент това е Наредба №26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

2. Наблюдение на бременността със съответните прегледи и изследвания през отделните месеци по програма „Майчино здравеопазване“ се извършва само на здравноосигурени жени.

По отношение здравното осигуряване на деца – български граждани, уточняваме, че съгласно Закона за здравното осигуряване, чл.40. (3) „Осигуряват се за сметка на държавния бюджет, освен ако не са осигурени по реда на ал.1:1. (доп. – ДВ, бр.119 от 2002 г., бр.98 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., бр.92 от 2018 г.) лицата до 18-годишна възраст …“

Чл.34. (1) „Задължението за осигуряване възниква: т.1. за всички български граждани – от влизането на закона в сила, а за новородените – от датата на раждането …“.

3. Правото на лицата на парични обезщетения за майчинство се обуславя от обхвата и участието им в задължителното обществено осигуряване, а Националният осигурителен институт (НОИ) е компетентната българска институция по прилагане на правилата в областта на социалното осигуряване по отношение на паричните обезщетения за майчинство. На единния телефонен номер за цялата страна 0700 14 802 (Контактен център на НОИ) се предоставят консултации по тези въпроси.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар