четвъртък, ноември 30, 2023
HomeИнициативи и мероприятияНад 10 млрд. лв. за здравеопазване през 2026 г. искат от КНСБ

Над 10 млрд. лв. за здравеопазване през 2026 г. искат от КНСБ

Увеличаване на средствата в здравния сектор с по 500 млн. лв. годишно до 2026 г. предлагат от КНСБ. Синдикалната организация представи днес Меморандум за социално-икономическо развитие на България 2022-2026, в който излага своята визия за актуалните приоритети на социално-икономическото развитие на страната. „Те са нашите своеобразни послания към кандидатите за властта и ние ще ги отстояваме, защото считаме, че политиците не само трябва да се съобразяват с тях, но и активно да работят за осъществяването им през управленския си мандат“, заявяват от там.

По отношение на здравния сектор според тях средствата през 2023 г. трябва да са 8,84 млрд. лв., през 2024 – 9,34 млрд. лв., през 2025 – 9,84 млрд. лв., а през 2026 – 10,34 млрд. лв.

Общата сума за периода 2022 – 2026 г., която е необходима допълнително, е в размер на 2 млрд. лв., изчисляват от синдиката. Според тях това ще позволи достигане на разходите за здравеопазване до 5% от БВП през 2026 г.

„Здравето на една нация, освен основна човешка ценност, е и залог за икономически просперитет и благоденствие на обществото. В този смисъл грижата за функционирането на общодостъпна и ефикасна здравна система е инвестиция в икономическото и социално развитие“, посочват от КНСБ.

От там намират за спешно да бъдат направени необходими стъпки за подобряване на здравния статус на населението и оптимизиране на здравната система в няколко насоки. Сред тях е осъвременяването на Здравната стратегия от независими експерти и обществени кръгове, освободени от тесни лобистки интереси, прилагането на Националната здравна карта като инструмент за прогнозиране, разпределение и ефективно използване на здравните ресурси, ликвидирането на търговската логика на изграждане и практики в здравната система и налагането на „нонпрофит“ статус на участниците в процеса.

Също така КНСБ смятат, че са нужни гаранции за качество на медицинските услуги и равнопоставеност, своевременност и безопасност за пациентите. Необходимо е и реформиране на извънболничната помощ и изграждане на ефективна спешна помощ, посочват още от там.

Според синдиката трябва още да бъде създадена система на „защитени здравни заведения”, както и да се ликвидират неправомерните доплащания от пациентите, като се създадат ясни регламенти за допълнителни услуги и избор на лекар или медицински екип.

Те искат още прилагане на адекватни механизми за оценка и възнаграждение на труда, повишаване на специализацията и квалификацията на професионалистите. Също така – държавно финансиране на мерките и средствата по повод COVID-19, както и осигуряване на качествена защита при работа в условията на COVID-19.

В добавка, от КНСБ настояват за ежегодно увеличение на възнагражденията на работниците и служителите (минимум 15%), които работят в системите на бюджетното финансиране, включително в областта на здравеопазването.

С целия меморандум на КНСБ можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular