сряда, декември 6, 2023
HomeМоите праваКаква е процедурата за замяна на стар слухов апарат с нов?

Каква е процедурата за замяна на стар слухов апарат с нов?

Интересува ме каква е процедурата по замяна на стар слухов апарат, който съм получил преди шест години. Бих искал да получа от вас информация къде се подават необходимите заявления и какъв е начинът да се случи това възможно най-бързо и без излишно обикаляне по различни институции, тъй като имам редица други придружаващи заболявания и ми е трудно придвижването.

Калоян Стефанов, гр. Кърджали

В Списък-спецификация с определени и групирани помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, съгласно чл.73, ал.1 от Закона за хората с увреждания, от раздел А на спецификация, утвърдена от НС на НЗОК с решение №РД-НС-04-135/16.11.2021 г., в сила от 01.07.2022 г., публикувана на интернет-страницата на НЗОК в рубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания“, са посочени необходимите документи, експлоатационен срок и медицински условия за отпускане на конкретно помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие (ПСПСМИ).

Ако имате издадено решение/протокол от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК след 1 юли 2022 г., следва да попълните лично или чрез упълномощено лице заявление за отпускане на ПСПСМИ на място, пред експертната лекарска комисия и заявлението ще бъде подадено чрез информационната база данни на експертната лекарска комисия към информационната система на НЗОК (по електронен път).

Всеки човек с увреждане или упълномощено лице има право да получи определените им с медицински документ ПСПСМИ по чл.73, ал.1 от ЗХУ в 6-месечен срок от определянето им. На интернет-страницата на НЗОК е предоставена подробна информация за стъпките, които трябва да направят хората с увреждания, за да получават необходимите им пособия в общия случай.

Източник: zdrave.to

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular