Какво е невронетипично дете

Какво е невронетипично дете

Невро-какво… Може би познавате някое дете, което „не може да седи мирно“, постоянно се върти или рее поглед през прозореца, или пък разпознавате себе си като дете в подобно описание.

Образователната система лесно характеризира подобни деца като „проблемни, проклети, мързеливи или глупави“. Истината е, че невронетипичните деца по-скоро имат проблем, отколкото съзнателно да искат да създават проблеми.

„Невродивергентни или невронетипични са децата с аутизъм, ADHD, дис-лексия, дис-графия, дис-праксия и други „дис“-начини на различно функциониране на мозъка. Не са „деца с увреждания“, а деца и хора с различно устроени мозъци. Те имат затруднения в сферата на „изпълнителските умения“, (executive function), които включват емоционална регулация, контрол на импулсивността, мотивацията, това да разделиш една задача на части и да ги изпълниш в определена последователност, организация, гъвкаво мислене и др.“, пише д-р Бояна Петкова в своя статия, която породи оживени дебати.

Това не означава, че тези деца не могат да учат. Напротив. Голяма част от тях дори са много умни, но държавните образователни стандарти и стандартизираните тестове не могат нито да засекат, нито да развиват специфичната им интелигентност.

Какво можем да направим като родители? Нито наградите, нито наказанията дават ефект, защото не са мотивация.

„Трябва да намерим вътрешната му мотивация. Да потърсим какво движи детето, не детето, което искаме да имаме или очакваме да имаме, а именно детето, което имаме. Неговата вътрешна мотивация може да се различава от нашата представа. Но открием ли я и насърчим ли я, което в никакъв случай не е лесно и предполага сериозно посвещаване, ще подобрим връзката с детето и ще усетим свобода в общуването с него“, казва д-р Петкова и напомня онази често цитирана, невинаги добре разбрана мисъл на Халил Джубран, че „децата не са ваши деца, а копнежът на живота по самия живот“.

Д-р Бояна Петкова е педиатър, завършила е медицина в Берлин. Активист в областта на майчиното и детско здравеопазване. Тя е лекарят, който успя да пребори държавната машина в името на това нейните колеги да не третират мъртвородените бебета като биологичен отпадък. Един от хората, които усилено работят за изграждане на работеща система за хоспис и палиативни грижи за деца.

По публикацията работи: Росица Михова
Източник: BNR

Leave a Reply