Фелдшерите протестират, че са приравнени към медицинските сестри по заплащане

Фелдшерите протестират

Фелдшерите/лекарски асистенти в ЦСМП се готвят за протест заради приравняването им по заплати към медицинските сестри. Това става ясно от подписка, инициирана от работещите в ЦСМП Пазарджик.

„Лекарските асистенти /фелдшери са медицински специалисти, предоставящи диагностично-консултативна медицинска и терапевтична дейности, ясно обусловени в съответните законови и подзаконови нормативи. От единните държавни изисквания, квалификационната характеристика на професията и от длъжностната характеристика на професионалистите лекарски асистенти/фелдшери, практикуващи в ЦСМП Пазарджик, е видно, че медицинските им функции и дейности далеч надхвърлят понятието “Здравна грижа”, което е приоритет на професията медицинска сестра. Имайки предвид посочените обстоятелства и уважавайки труда, достойнството и усилията на всички медицински специалисти от съответните професии, вярваме че ще направите необходимото стойността на месечните ни възнаграждения нормално и логично да бъдат по средата между тези на медицинска сестра и тези на лекар без специалност, по подобие на настоящата практика на заплащане“, се казва в подписката, адресирана до директора на ЦСМП Пазарджик, министъра на здравеопазването, премиера и омбудсмана.

Според фелдшерите по този начин ще се постигне необходимата справедливост, ще бъде коригиран пропуск и ще се постигне баланс в междуколегиалните и обществените отношения, които ги касаят.

„При игнориране на повдигнатите важни за нас въпроси, смятаме че е логично при практикуването си в ЦСМП и ФСМП да изпълняваме само функциите и дейностите, записани в длъжностните характеристики на медицинските сестри, отговарящи на съответното за тази дейност възнаграждение. Запазваме правото си на последващи действия, реципрочни на отношението спрямо професията ни“, казват още фелдшерите.

Те подчертават, че с одобрените допълнителни разходи за персонала и колективно договаряне в ЦСМП, които ги изключват като отделна професия и категория персонал в КТД, са ощетени и дискриминирани като „медицински специалисти, предоставящи самостоятелна и квалифицирана лекарска помощ, единствени след лекарите“.

„В повечето филиали на ЦСМП в страната екипите на Спешна помощ са съставени единствено от фелдшер/лекарски асистент и шофьор. Предвид гореизложеното, моля за спешни мерки и евентуален анекс към КТД за договаряне и постигане на нужното заплащане на нашият квалифициран труд. Ние, лекарските асистенти-фелдшери, сме „гръбнакът“ на Спешната помощ и при неудовлетворяване на исканията ни сме готови за ефективни стачни действия и оставки, което сериозно би застрашило функцията и дейността на Спешната помощ в страната!“, казват от ЦСМП-Пазарджик в отворено писмо.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply