Надежда Тодоровска: За нуждата от интегрирани здравно-социални услуги в Северозападна България

Д-р Надежда Тодоровска

Достъпни ли са информационни и комуникационни технологии за възрастните хора от Северозапада?

През 2019 г. стартира иновативен проект “Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, осъществяван от Български Червен кръст в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти.

Проектът, който ще продължи до 2023 г. позволя достъп до хората в малките населени места на нашата страна в Северозападна България, където предизвикателствата от социално-икономически и здравословен характер са много сериозни, казва в „Нашият ден“ д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален шеф на БЧК, ръководител направление „Социално-оперативни действия“ и шеф „Социално-здравна политика“ в Секретариата на Националния съвет на организацията.

Целта на проекта е да се създаде дистанционен мониторинг на пациенти в Северозападна България. Това ще подобри достъпа на уязвими и самотни хора с хронични заболявания и трайни увреждания до професионални здравно-социални грижи, включително и на живеещите в отдалечени и малки населени райони.

 

В момента седем центъра обгрижват над 560 потребителя  с хронични заболявания  и трайни увреждания от Враца, Криводол, Оряхово, Бяла Слатина, Монтана, Видин и Белоградчик .

Тези хора са над 50 годишна възраст и отговарят на определени критерии и могат да бъдат обгрижвани от медицински специалисти, домашни помощници. Важно е да се добави, че за първи път се извършва телеасистенция и телекеър чрез което се следят жизнените показатели и могат да се предотвратят различни сериозни ситуации, като инсулт или инфаркт. Прави се превенция на тези животозастрашаващи състояния„, допълва д-р Тодоровска.

Въведено е 24-часово наблюдение на здравословния и психосоциален статус на потребителите с цел управление на рисковете, произтичащи от самостоятелния начин на живот на възрастните хора, както и липса на адекватни медицински грижи и социални услуги в Северозападна България.

 

Грижим се 560 човека, които са в собствените си домове, а нашите екипи ги посещават на място. Медицинските сестри извършват манипулации като инжекции, превръзки, съблюдаване на взимане на лекарства и всякакви други манипулации назначени от личния лекар или друг лекар- специалист, който е запознат със състоянието на конкретния човек“, посочва д-р Тодоровска.

Според д-р Тодоровска проблематиката, която установяваме ще помогне за нейното решаване при въвеждането на този модел на национална база, тъй като вече е приета Националната стратегия дългосрочна грижа и този тип услуги са залегнали в нея. Важно е да се изработят правилно механизмите, правилата, протоколите на действие, нещо което предстои да се случи в рамките на 2023 г.

Източник: БНР

Leave a Reply