Закриха комисията, която проверяваше предложените от РЗОК средства за болниците

РЗОК средства за болниците

Надзорният съвет на НЗОК е закрил комисията, която проверяваше предложените от РЗОК средства за болниците преди да бъдат утвърдени от Надзора, става ясно от стенограмата от заседанието на надзорниците, проведено на 30 август.

Припомняме, че петчленната комисия, предложена от Надзорния съвет на фонда, беше създадена на 21 март 2022 г. и включваше по един представител на МЗ и МФ и трима представители на НЗОК. Комисията трябваше да представя пред Надзора отчет, който обаче има препоръчителен, а не задължителен характер.

„Опитът от създаването на тази комисия до момента е, че тя не е ефективна и не подпомага дейността на Надзорния съвет и затова предлагам да бъде отменена. До момента представител на Министерството на финансите беше г-жа Естел Василева, на Министерството на здравеопазването – г-жа Беломорова и трима представители на касата“, казва управителят на Здравната каса проф. Петко Салчев.

„Тази комисия беше ад хок, защото не се вярваше на оперативното ръководство на касата, тъй като всички материали, които се подготвят, са на оперативното ръководство на касата. Тази комисия, нейните решения имаха препоръчителен характер. До момента ние не видяхме нещо, което те да препоръчат, което да е от полза или да се различава от това, което се предлага от дирекциите на Касата“, казва още той.

Според представителя на КНСБ в Надзора д-р Иван Кокалов от тази комисия не е имало ефект, защото по различните точки досега материалите винаги са били подготвени за Надзорния съвет от администрацията на НЗОК. „Смисълът на тази комисия до някъде намирам е да дублира нашата дейност. Тя да ни предлага решения, все едно ние сме безмозъчни и не можем да вземем решение. Така че ние и сега получаваме материали по различните точки и каним, в някои случаи каним представители на отделните отдели да ни разясняват на самото заседание, ако нещо не ни е ясно. Не виждам никакъв смисъл в тази комисия създадена ад хок, която донякъде, пак казвам, дублира нашата дейност. Материалите се подготвят от администрацията на касата и няма смисъл от нея и затова ще гласувам да отпадне тази комисия“, казва той.

И според представителя на КТ „Подкрепа“ Теодор Василев комисията трябва да отпадне, тъй като отговорността, която носи оперативното ръководство, по този начин в някаква степен се размива. „Оперативното ръководство носи отговорност за материалите, които внася, тезите и аргументите, които изслушваме. Ние разбира се ще преценяваме, ако трябва допълнителна информация ще изискваме, но наистина имаше идея да се види как ще сработи – не сработи добре“, казва той.

„Аз като член на комисията съм присъствала на две заседания, не помня дали е имало други. Като на едното заседание съгласно Правилата и указания, изпратени до директорите РЗОК как да предложат месечни стойности на лечебните заведения в тяхната област, ние проверихме съответствието с указанията, които са дадени и с правилата. Оказа се, че една част от директорите бяха допуснали „техническа грешка“, защото не бяха спазили указанията. Там имаше период на касово изпълнение, който да се вземе. Те не бяха взели този период. И в този смисъл тази комисия го констатира това нещо и го отбеляза в протокол, който беше неразделна част от материалите за Надзорния съвет“, казва представителят на МЗ Мария Беломорова.

Подуправителят на НЗОК д-р Йорданка Пенкова обаче подчертава, че всичко е било вече установено в дирекция „Бюджет и финансови параметри“ и чак тогава е било предложено на комисията.

Решението за закриването е взето с пълно единодушие, без „против“ и „въздържали се“.

Пълния текст на стенограмата от заседанието от 30 август може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply