Белите рецепти ще се издават и електронно, и на хартия

Белите рецепти

 

Белите рецепти ще се издават и електронно, и на хартия. Това предвижда проект на Наредба за изменение на Наредба 4, публикуван днес за обществено обсъждане.

В мотивите към проекта се припомня, че с Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти през 2020 г. се въведе ред за предписване и отпускане на лекарствени продукти в електронна среда, чрез генериране от медицинските специалисти на електронни предписания. Регламентира се и преходен период, в който е в сила  възможността за предписване на посочените рецепти на хартиен носител или с електронно предписание. Преходният период веднъж беше удължен до 31 май 2021 г. и втори път – до 1 ноември 2022 г., когато трябва да се премине към изцяло електронно предписание. В обнародваното тази година изменение на Наредбата са предвидени някои изключения, в които лекарствени продукти могат да се изписват на хартиен носител.

„След извършването на обстоен и задълбочен анализ относно възможностите за предписване на лекарствени продукти на електронен и/или хартиен носител се стигна до обоснования извод, че е необходимо да се извърши промяна в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.  Необходимата промяна се изразява в това да се създаде паралелна възможност лекарствените продукти, предписвани на обикновена бяла рецепта, да могат да се издават както електронно, така и на хартиен носител“, пише в мотивите към проекта.

Според МЗ основни затруднения срещат медицинските специалисти, които нямат сключен договор с НЗОК и на които се налага да извършат допълнителни разходи по внедряване на медицински софтуер за предписване на лекарствени продукти, както и лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които предписват лекарствени продукти на рецептурна бланка с бял цвят на хоспитализирани пациенти в съответното лечебно заведение.

„Във всички европейски държави, с изключение на една – Естония, е предвидена възможност за предписване на лекарствени продукти както електронно, така и на хартиен носител“, пише още в мотивите.

От Министерството смятат, че така ще се гарантира пълният достъп на населението до лекарствени продукти, включително продължаване на възможността за предписване на лекарствени продукти при домашни посещения на пациенти от лекари.

Пълния текст на проекта може да видите тук, а на мотивите – тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply