Д-р Елица Герова: Основният принцип в работата ми е, че пациентът е най-важен

Д-р Елица Герова

Голяма част от хората търсят помощ в краен стадий на съдовото заболяване

Д-р Елица Герова, д.м., завършва медицина в Медицински университет – София през 2014 г. и още следващата година зачислява специализация по ангиология в Болница Токуда. През 2020 г. придобива специалност по ангиология. През 2016 г. спечелва конкурс за докторантура към Аджибадем Сити Клиник Токуда болница. През 2022 г. успешно защитава научно-образователна степен „Доктор“.

Членува в Българско дружество по Ангиология, Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, Европейско дружество по съдова хирургия.

От създаването на младежка секция към Столична лекарска колегия 2022 г. е член на Управителния съвет.

От 9 години д-р Герова работи в Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ „Софиямед“.

Д-р Герова, коя бе причината да се насочите към специалността ангиология и съдова хирургия?

Хубав въпрос, защото не трябва да забравяме от къде сме тръгнали. Избрах ангиологията като специалност, защото професионалното ми развитие започна в студентските години от УМБАЛ „Св. Екатерина“, тогава наричана „Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания“. Започнах в Кардиохирургично отделение като доброволец, място където можеш да видиш всичко в едно от сърдечно-съдовата патология. Там се запознах с основите в диагностиката и лечението, придобих практически умения, които в хода на обучението в университета не можеш да придобиеш

Наскоро защитихте докторска степен, това несъмнено е успех, зад който се крие много труд. Коя бе причината да се насочите точно към тази тема?

Да, човек полага много труд за защита на докторска степен. Темата е „Мултифокалност на атеросклерозата – диагностични и прогностични маркери в различните съдови басейни“. Моят труд продължи 5 години, в които проучвах проблема и стигнах до резултати, с които допринасям за развитието на ангиологията и адекватния скрининг за появата и прогреса на така значимата в днешно време атеросклероза, която стои в основата на сърдечно-съдовите заболявания.

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт в световен мащаб. В Европа те са причина за над 4 милиона смъртни случая годишно и причиняват съответно 42% и 51% от смъртните случаи сред мъжете и жените, в сравнение с 23% и 19% за всички видове рак. През 2012 г. общите разходи за сърдечно-съдови заболявания в Европа се оценяват на 196 милиарда евро и непрекъснато нарастват през годините. Очаква се през следващите 20 години тази цена да ескалира допълнително. Инфарктът и инсултът са водеща причина за смърт и у нас.

Всъщност, когато се говори за смъртност от сърдечно-съдови заболявания, в над 90% от случаите става дума за атеросклероза. Така 95% от инфарктите се причиняват от коронаросклероза, а 80% от инсултите са исхемични, като 20-40% са в резултат на екстракраниална атеросклероза

Познава ли българинът достатъчно възможностите на ангиологията и съдовата хирургия, състоянията, при които трябва да търси консултация с такъв специалист?

За съжаление, малка част от пациентите, които търсят нашата помощ, са информирани и знаят за специалността ангиология и са правилно ориентирани при проблем със съдовата система. Повечето приравняват всичко към съдовата хирургия. В България трудно се постига навременна диагностика и лечение, неслучайно голяма част от пациентите търсят помощ в краен стадий на съдовото заболяване, с дефинитивни промени на засегнатите органи и системи, тогава когато възможностите за лечение са ограничени.

Какъв е профилът на пациентите които търсят Вашата помощ по своя инициатива?

Тези, които търсят помощ по своя инициатива, обикновено са добре информирани пациенти, запознали се със снемането на ангиологична анамнеза, статус и провеждане на доплерово изследване.

А какви случаи най-често идват в кабинета Ви след насочване от лекар – било личен, било специалист?

В кабинета по ангиология пристигат пациенти с всички нозологични единици в съдовата патология – с периферна артериална болест, хронична венозна недостатъчност на крайниците, диабетици, с мозъчно-съдова болест, със сърдечни заболявания, с аневризми на абдоминална аорта или периферни артерии, с дълбока венозна тромбоза, с хроничен или остър лимфедем след оперативно лечение, при онкологични пациенти, след ендопротезиране на стави, при имобилизация поради различни причини. В кабинета по ангиология към УМБАЛ „Софиямед“ се провежда и диагностика, лечение и наблюдение на бременни жени с варикоза, хронична венозна недостатъчност, с придобити или вродени тромобофилии за антитромбозна терапия.

Необходимо ли е по-широка публичност за популяризиране на вашата специалност?

През последните години ангиологията придоби по-широка публичност, все повече колеги придобиват специалността и повече пациенти знаят за нея. Но да, популяризирането и ще разшири кръга, достъпът до ангиолог ще се подобри, ще се повиши ефективността на диагностиката и лечението на съдови заболявания.

Кои са Вашите учители, онези по-опитни колеги, на които дължите най-много за професионалното си развитие?

Благодаря за въпроса, защото на тези хора дължа много. Започвам от доц. Димитър Марков, който основа клиниката в която работя през 2014 г. Той ме пое от скамейката, все още незавършила, на финала на държавните изпити. Много дължа на проф. Милена Станева, началник на Клиниката по Ангиология към Болница Токуда. Тя бе ръководител на специализацията ми по ангиология и научен ръководител на докторантурата ми. Д-р Снежанка Дойчинова е другият човек, който има принос в професионалното ми развитие. В момента началник на Клиниката по съдова хирургия в „Софиямед“, д-р Димитър Николов – изтъкнат специалист, с изключителна експертиза в диагностиката и лечението на нашите пациенти, ерудиран и отдаден на медицината, именно от него продължавам да обогатявам знанията и уменията си, защото човек се учи цял живот.

Кои са любимите Ви занимания за свободното време?

За добър баланс и хармония човек трябва да има и приятни занимания в свободното време. Винаги съм обичала да пътувам и се старая да поддържам тонуса си, пътувайки със семейството. Имам прекрасно дете, с което имаме общи занимания: разходки в планината, караме велосипеди, четем книги. От скоро имам куче, което също обгрижвам с внимание, те е неразделна част от ежедневието ми.

Кои са професионалните и етични принципи, в които вярвате и се стараете неотменно да защитавате? 

Това, което съм научила от хора с много по-голям житейски и професионален опит е, че човек трябва да остане Човек, където и да стигне в живота. Основният принцип в работата ми е, че пациентът е най-важен, въпреки обстоятелствата. Трябва да проявяваме емпатия към пациента, което включва чувство на разбиране, съчувствие. Изразява се в задължението да не се вреди и да не се излага пациентът на риск. В медицината това е свързано с максимата „Преди всичко не вреди“.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply