От 2023 г. неосигурените бременни ще имат право на разширен пакет здравни услуги

неосигурените бременни

От 1 януари следващата година здравнонеосигурените бременни жени ще имат право на до 4 профилактични прегледа годишно, както и на хоспитализация при бременност с повишен риск до два пъти в годината по клинична пътека. Това е записано в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 26 от 2007 г. на здравното министерство за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, която е обнародвана в Държавен вестник днес.

С приемането й се поставя точка на продължилия дълго време публичен дебат за правото на здравни услуги на бременни жени, които не са здравноосигурени.

Проектът за наредбата бе внесен от бившия министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова и премина през обществено обсъждане, което приключи в началото на август.

За първи път в наредбата е включено ново приложение – № 15, в което са описани ясно видовите прегледи и изследвания и тяхната периодичност, което улеснява значително наблюдаващия специалист.

В наредбата е регламентирано също така правото на бременната жена на избор на лечебно заведение, в което да премине наблюдението на бременността й, провеждането на назначените изследвания и стационарните грижи, когато се наложи хоспитализация.

Неосигурените бременни вече ще имат право на акушерска ехография два пъти за срока на бременността – един път през първия триместър, и втори път – между 16-а и 20-а гестационна седмица. Също така те ще могат да се възползват от пълен пакет медико-диагностични изследвания един път при първото им посещение при специалист и по-късно – в пети и осми лунарен месец.

С пълния текст на наредбата можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply