Здравната каса покрива ли изследването цитонамазка?

цитонамазка

При АГ преглед с направление от личен лекар полага ли се по Здравна каса изследването цитонамазка.

Радостина Първанова, гр. Кърджали

Ако сте отишли при АГ-специалист с направление, издадено от вашия личен лекар и гинекологът е взел материал за цитологично изследване, не заплащате за тази дейност, тъй като тя е включена в пакета от дейности, който той изпълнява по договор с НЗОК.

Специалистът трябва да Ви издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №4) към лаборатория по обща и клинична патология, сключила договор с НЗОК за „Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи“, където заплащате т.нар. цена „биологичен материал“, която съответният изпълнител за извършването на медико-диагностични дейности може да определи.

От заплащане на цена „биологичен материал“ в лабораторията се освобождават само хората без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и за социални грижи.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply