Надзорът обмисля дали Касата да плаща иглите за диабетните писалки

диабетните писалки

Заплатените средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ през 2021 г. възлизат на еди колко си милиона лв., което е 9,59% повече в сравнение със заплатените средства през 2020 г. До края на 2022 г. се очаква ръста на заплатените средства да е 3,07% в сравнение със заплатените средства през 2021 г.

Това казва управителят на НЗОК проф. Петко Салчев по време на заседанието на Надзорния съвет на Касата, проведено на 17 август, става ясно от стенограмата.

Той предлага на надзорниците два варианта на проект на спецификация за медицинските изделия по групи, които трябва да бъдат заплащани от 2023 г., за които до края на годината трябва да бъдат проведени търгове. В първия вариант прогнозните обеми са запазени с изключение на няколко групи, които се заплащат на лечебни заведения за болнична медицинска помощ по реда на Наредба № 10 от 2009 г., поради което не се определя прогнозен обем/брой. Това са „Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод“, „Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди“, „Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди“ и „ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение – саморазгъващи се“. Очакваният разход при така определените обеми е 60 776 391.10 лв.

С втория вариант се предлага обем/брой медицински изделия да са изчислени на база среден ръст през последните 3 години. „За нас това е по-обективизирания вариант, като предложените обеми на медицинските изделия са изчислени като са взети предвид броя вложени медицински изделия през 2020 г., 2021 г. и 2022 г. (данните за 2022 г. са изчислени на база брой вложени медицински изделия до 30.06.2022 г.) и средния ръст на вложените медицински изделия за последните 3 години. Прогнозните обеми и прогнозният бюджет е 67 152 577.19 лв. По наши разчети допълнително включените нови изделия ще са на стойност 11 020 885 лв. Тази година имаме неизпълнение на бюджета, тъй че предлагам на Надзорния съвет, ако се съгласи да утвърди вариант две на Спецификацията. Приложени са протоколите от работата на комисията“, казва проф. Салчев.

Представителят на Министерството на здравеопазването Мария Беломорова заявява, че в новите добавени групи медицински изделия не вижда някои медицински изделия за диабетици, така наречените иглички за писалките. „От години пациентите поставят този въпрос. Толкова ли са скъпи, че не можем да ги добавим? За извънболнична помощ говорим“, казва тя.

Представителят на пациентските организации адв. Христина Николова допълва, че от комисията не е отчетено, че не става въпрос за 100 броя иглички на месец, т.е. 60 броя на месец, а става въпрос за 1 кутия годишно за възрастните и 2 кутии за децата годишно. „Т.е., сумата е приблизително 4 млн. лв., а не както некоректно е записано от комисията 20 и колко милиона. Всички експертни становища са абсолютно положителни това нещо да се направи, тъй като това е начин да се подпомогнат пациентите с диабет и най-вече децата да ползват тези иглички. Естествено, това не е общият брой, който им е необходим, но това ще е една помощ за тях. И абсолютно не съм съгласна със становището на комисията, че здравната култура на здравноосигурените лица не била достатъчна, за да може да се справят с това нещо. Това най-малкото е обидно за пациентите“, казва тя.

„Мисля, че е редно комисията отново да преразгледа заявлението, да види реално цифрите, статистическите данни и искането, пак казвам, че става дума за 1 кутия годишно за възрастните и по 2 кутии за децата. В една кутия има 100 броя игли“, допълва още Николова.

По думите на проф. Салчев становището на Експертния съвет специално за игличките счита за нецелесъобразно и неразходоефективно включването на това изделие. „Не моите експерти са го определили, тъй като те са администратори на процеса, а самият експертен съвет към МЗ“, казва той. Адв. Николова обаче заявява, че именно становището на експертния съвет е, че е целесъобразно и затова не е съгласна със становището на комисията.

Председателят на Надзорния съвет д-р Златанов предлага да се гласува спецификацията, а впоследствие да се допълни.

„Вторият вариант, който се предлага от Касата, е обезпечен, тъй като има регулаторен механизъм, който гарантира, че ще бъдат в рамките на бюджета. По отношение на предложението за новите изделия, които са 17 млн. лв., да, те ще влязат в бюджета за 2023 г. И по принцип е хубаво, защото когато се изготвя бюджет 2023 г. това ще се вземе предвид, ако изготвим бюджета и след това се гласува, тогава може би няма да имаме възможност, така че сега е момента – преди изготвянето на бюджета. Това е моето становище. Предложението ми е да се гласува и ние от Министерство на финансите подкрепяме вариант 2, който е балансиран и е обвързан с бюджета“, казва Людмила Петкова.

В крайна сметка Надзорния съвет решава да гласува спецификацията и да се даде срок до края на август да се изчисти ситуацията с изделията за диабетици.

Пълния текст на стенограмата може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply