Над 18 млн. лв. е заплатил НОИ за рехабилитация през 2021 г.

НОИ

18 736 000 лв. за 37 423 удостоверения е заплатила НОИ за профилактика и рехабилитация, става ясно от годишното аналитично издание „Държавното обществено осигуряване през 2021 г.“ на Националния осигурителен институт (НОИ), публикувано на интернет страницата на института.

От лицата, възползвали се от профилактика и рехабилитация, с най-голям относителен дял са тези със заболявания на опорно-двигателния апарат – 69,6% и на периферната нервна система – 25%.

Според възрастовото разпределение, най-голям дял заемат лицата над 51-годишна възраст – 73,8%, което кореспондира с повишаване на заболеваемостта след тази възраст. На второ място с 25,5% е делът на лицата от 31 до 50-годишна възраст. Несъществен е делът на преминалите през програмата лица под 30-годишна възраст – 0,7%. В разпределението на лицата по полов признак се отчита превес на делът на жените (61,5%), ползвали парична помощ.

От общия брой лица 45,1% са провели профилактика и рехабилитация в изпълнителите на дейността към „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД. За тях са изплатени 8 304 800 лв. Към „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД са провели профилактика и рехабилитация 15,9% от общия брой лица и са изплатени 2 942 400 лв. На трето място е Военномедицинска академия с относителен дял на преминалите лица – 8,6% и изплатени 1 622,3 хил. лв.

По брой изпълнители на дейността и съответно с най-висок относителен дял са областите Бургас с 9 изпълнители (17,3% от общия брой), Пловдив със 7 изпълнители (13,5% от общия брой), София-град и Пазарджик с по 5 изпълнители (9,8% от общия брой), София-област, Смолян, Стара Загора, Благоевград и Монтана с по 3 изпълнители (с по 5,8% от общия брой). През 2021 г. е изплатена сума в размер на 18 736 000 хил. лв. по 37 423 удостоверения.

През 2021 г. са извършени 153 ревизии при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация. За периода от 1 септември до 31 декември 2020 г. проверката беше извършена през м. януари 2021 г., като другите два ревизирани периода са от 1 януари до 30 юни 2021 г. и 1 юли до 31 август 2021 г. За допуснати нарушения са съставени 30 ревизионни актове за начет, в размер на 2 736,99 лв. През 2021 г. в НОИ не са постъпили сигнали от лица за съществени нарушения по отношение на условията и провеждането на диагностичните и терапевтичните процедури при изпълнителите на дейността.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply