НСИ: Растат цените на услугите в доболничната помощ, в болничната промяна няма

НСИ

Инфлацията от началото на годината (юли 2022 г. спрямо декември 2021 г.) e достигнала 11,3%, а инфлацията в здравеопазването е 1,6%. Това сочат данните на Националния статистически институт.

В доболничната помощ цените са нараснали с 2,4%, докато в болничната помощ са се запазили на същото ниво, сочат данните на статистиката.

Този тренд е характерен и при сравнението със съответния месец на миналата година (юли 2021 г.), както и при сравнението с предходния месец на тази година (юни 2022 г.).

В сравнение с юли 2021 г. нарастването на цените на медицинските услуги в извънболничната помощ е 5,6%, а в болничната промяна няма. По същия начин сравнението с юни 2022 г. показва, че увеличението на цените на медицинските услуги в извънболничната помощ е 0,2%, а в болничната не са се променили.

Цените на лекарските услуги изпреварват също така нарастването на зъболекарските, сочат данните на НСИ.

От началото на тази година цените на лекарските услуги са се повишили с 5,7%, а на зъболекарските с 4,1%. В сравнение с предходния месец (юни 2022 г.) нарастването при лекарските услуги е 1,2%, а при зъболекарските – с 0,5%. От сравнението със същия месец на миналата година (юли 2021 г.) става ясно, че лекарските услуги се скочили със 7,9%, а зъболекарските – с 4,8%.

Запазва се и тенденцията към нарастване на цените на лекарствата, терапевтичната апаратура и медицинското оборудване. От началото на годината цените на лекарствените продукти са нараснали с 1,6 %, на терапевтичните апарати и оборудване – със 7,4%.

В сравнение с месец юли 2021 г. цените на лекарствата са скочили с 1,6%, а на апаратура и оборудване – с 8,6%, допълват от НСИ.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply