С 25% са нараснали разходите за здравеопазване в сравнение с 2021 г.

разходи за здравеопазване

Нарастват разходите на домакинствата за здравеопазване, сочат данните на Националния статистически институт.

През второто тримесечие на тази година разходите за здраве на едно лице са били 125,27 лв., докато през второто тримесечие на предходната 2021 г. те са били 99,55 лв., което представлява увеличение от 25%.

За същия период делът на разходите на домакинствата за здравеопазване се е повишил от 6,0% на 6,4% от общите доходи. Ако през второто тримесечие на 2021 г. домакинствата са харчили 207,25 лв. за здраве, то през второто тримесечие на 2022 г. сумата вече е 259, 55 лв.

Това увеличение е характерно за цялото десетилетие от 2012 г. насам, сочат данните на статистиците.

Почти двойно повече пари са давали за здраве домакинствата през 2021 г. – 904 лв., в сравнение с 2012 г., когато сумата е била 501 лв. Средно на човек за същия период разходите са нараснали повече от два пъти – от 212 лв. на 442 лв.

Отнесено към доходите на домакинствата, делът на средствата, платени за здравеопазване за десетилетие се е повишил от 5,2% на 6,3%, посочват от националната статистика.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply