Имат ли право на рехабилитация по НЗОК украински граждани?

рехабилитация по НЗОК

Моя близка е украинска гражданка, със статут на временна закрила. Диагностицирана е с остеохондроза. Какви процедури може да ползва безплатно по НЗОК? Спа процедурите и масажът включени ли с в тези клинични пътеки?

Велина Кръстева, гр. Пловдив

Ако вашата близка е получила статут на временна закрила като украински гражданин и е извършила избор на общопрактикуващ лекар, може като всички български здравноосигурени лица да се възползва от правото си на физикална терапия и рехабилитация, финансирана от Националната здравноосигурителна каса – както в извънболничната медицинска помощ, така и в условията на болничната помощ, по различни клинични пътеки за рехабилитация и физиотерапия.

Необходимо условие е да е със заболяване, включено в съответната клинична пътека, да има индикации за хоспитализация по нея и да е с непрекъснати здравноосигурителни права. Условията за постъпване в лечебно заведение за болнична помощ се преценяват от лекар (от общопрактикуващ или от специалист от извънболничната помощ).

За да може да ползва пакет „Физикална терапия и рехабилитация” по линия на НЗОК в извънболничната медицинска помощ, личният лекар следва да издаде направление (бланка МЗ-НЗОК №3) към специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина” за провеждане на физиотерапевтичен курс на лечение.

Физиотерапевтът – по преценка и при необходимост, и при липса на терапевтичен ефект от проведените процедури, ще насочи пациента с направление (бл. МЗ-НЗОК №7) за лечение по клинична пътека за рехабилитация и физиотерапия.

Националната здравноосигурителна каса не заплаща за „спа процедури и масажи“.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply