МОН предлага още 50 места за обучение на медсестри в МУ-София

медсестри в МУ-София

Да се отпуснат допълнително още 50 места за обучение на медицински сестри и 30 за лекарски асистенти в МУ-София предвижда проект за изменение на Решението на МС от 1 юни 2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища през учебната 2022 – 2023 година. Измененията са направени от Министерството на образованието и науката на база получени предложения от МУ-София, подкрепени от Министерството на здравеопазването.

Ректорът на МУ-София акад. Лъчезар Трайков е предложил утвърждаването на допълнителни места за прием на студенти държавна поръчка с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ – 50 места, „Лекарски асистент“ – 30 места и „Акушерка“ – 20 места. Предложението е подкрепено от Министерството на здравеопазването по отношение на заявените допълнителни места за специалностите „Медицинска сестра“ и „Лекарски асистент“. Основен мотив за предложението е сериозният недостиг на кадри в сектор „Здравеопазване“.

„Най-същественият проблем на човешките ресурси в здравеопазването в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си. При тази професия недостигът на пазара на труда е изключително сериозен и е необходимо полагането на целенасочени усилия, за да може образователната система в средносрочен и дългосрочен план да започне да отговаря на идентифицираните потребности на здравната система от този вид медицински специалисти. Относно специалност „Лекарски асистент“ следва да се отбележи, че това е сравнително нова специалност, поради което броят на завършилите студенти е сравнително малък. Тенденцията в последните години е към увеличаване на броя на висшите училища, желаещи да провеждат обучение по тази специалност, както и на утвърждавания брой студенти“, се казва в мотивите към предложението на МОН.

От Министерството подчертават, че за 2022 г. няма да са необходими средства за издръжката на допълнителните 80 студенти, а за 2023 и следващите години ще са необходими по 366 800 лв. годишно.

Пълния текст на проекта може да видите тук, а на мотивите – тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply