Къде мога да прочета издаденото ми онлайн направление?

онлайн направление

Личната лекарка ми съобщи по телефона, че ми е издадено и изпратено електронно направление за невролог. Мога ли да прочета това направление онлайн и къде? Всъщност, каква информация мога да получа като пациент, след въвеждането на този вид направления?

Ангелина Васева, гр. Варна

Не може да видите електронното направление онлайн. Може да получите информация за това, какви прегледи при специалисти са ви извършени, когато личният лекар отчете дейността си в РЗОК. Може да направите тази справка онлайн, ако имате издаден Уникален код за достъп (УКД) на НЗОК. С този код влизате в електронното ви досие. Може да го направите и ако имате Персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или Цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис – КЕП). Това става от сайта на НЗОК – www.nhif.bg, меню „Услуги за граждани“, линк – „Преглед на досие от здравноосигурените лица“ или от секция „Преглед на пациентско досие“.

В случай, че нямате достъп до досието си чрез някоя от посочените възможности и желаете да ви бъде издаден УКД, може да посетите която и да е районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето ви.

Кодът е персонален, поради което заявление за неговото издаване се подава лично, на място в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност и се получава на хартиен носител в запечатан плик – също лично, срещу разписка по образец. УКД се издава безплатно, в рамките на 3-5 мин.

Електронното предписание е елемент от Националната здравноосигурителна система (НЗИС), която се създава и поддържа от Министерството на здравеопазването.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply