Започва кампания „Белодробният карцином не чака, не чакай и ти! Прегледай се!“

Белодробният карцином не чака, не чакай и ти! Прегледай се!“

В Световния ден за борба с белодробния карцином – 1 авгус стартира кампания под надслов „Белодробният карцином не чака, не чакай и ти! Прегледай се!“. В кампанията участват

„Българско онкологично научно дружество“ с председател проф. д-р Асен Дудов, „Българско научно дружество по имуноонкология“ с председател доц. д-р Желязко Арабаджиев, „Българска асоциация по медицинска онкология“ с председател д-р Мила Петрова и „Асоциация на пациентите с онкологични заболявания“ с председател на Управителния съвет Евгения Александрова.

 

Целта на инициативата е да насочи общественото внимание към рака на белия дроб, да даде отговор на най-често задаваните въпроси, да привлече вниманието на обществото към рисковите фактори и симптоми на заболяването, да провокира хората към активност по отношение на тяхното собствено здраве.

Началото на кампанията се поставя с онлайн кампания за рисковите фактори за развитие на заболяването и ще се разгърне през месец ноември – Месеца за борба с рака на белия дроб.

Ракът на белите дробове е водеща причина за смърт от онкологични заболявания в България. Всяка година у нас се диагностицират 4300 нови случая, а болестта отнема живота на повече от 3600 души. В България белодробният карцином е най-честата причина за смърт от онкологични заболявания при мъжете и третата най-честа причина при жените.

 

Статистиката показва, че 5-годишната преживяемост при белодробен карцином у нас е приблизително 2 пъти по-ниска от тази в Европа – 6,5% спрямо 12,6%. Близо 70% от новодиагностицираните случаи в България са в напреднал стадий, като това се дължи основно на късното диагностициране на заболяването и води до по-лоша преживяемост

Най-честата причина за рак на белите дробове е тютюнопушенето. То увеличава риска от развитие на болестта приблизително 30 пъти. Други рискови фактори са напредналата възраст, фамилната обремененост, замърсяването на въздуха, пасивното тютюнопушене, излагането в работна среда на азбест, радиация, арсен, никел, газ радон и др. Комбинирането на различните фактори допълнително увеличава риска от поява на болестта. Белодробни заболявания като туберкулоза, ХОББ и белодробна фиброза също повишават този риск.

Източник: БНР

Leave a Reply