От 1 август направлението за хоспитализация вече ще се издава електронно

направлението за хоспитализация

От 1 август направлението за хоспитализация вече ще се издава електронно. Това припомниха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването.

На изпълнителите на медицинска помощ беше осигурена възможност да издават електронни направления за хоспитализация в тестова среда, а след това и реално – преди официалния старт на процеса.

Екипът на „Информационно обслужване“ АД (ИО) оказа пълно съдействие на лечебните заведения и на софтуерните разработчици при въвеждането на е-хоспитализацията. През първите дни на август специалисти от ИО ще присъстват и на място в лечебни заведения.

Към 28 юли издадените електронни направления за хоспитализация са над 44 000, което показва, че лечебните заведения вече са синхронизирали медицинските си софтуери и имат натрупан опит в работата с електронното направление. Сред лечебните заведения, осъществили реални хоспитализации чрез електронни направления, са не само големи университетски или областни болници, а и болници в по-малки населени места като  Айтос, Чирпан, Казанлък, Мездра, Ботевград, Етрополе, Дулово и други.

Въвеждането на електронната хоспитализация ще улесни както пациентите, които вече няма да бъдат преносители на хартиени документи, така и самите лечебни заведения, където регистрацията на пациент ще отнема секунди. Процесът от постъпването на пациента в лечебното заведение през диагностиката и лечението му до издаването на епикризата става дигитален.

Всички медицински документи ще бъдат част от съответното пациентско досие.

Чрез Националната здравно-информационна система (НЗИС) в реално време ще може да се удостовери в кои болнични структури колко пациенти с какви диагнози и кога са постъпили, както и как са лекувани. НЗИС ще дава информация в реално време и за наличните свободни и заети легла не само на ниво лечебно заведение, но и на ниво клиника/отделение.

До края на годината предстои още надграждане на пациентското досие с въвеждане на всички медицински документи от началото на текущата година; въвеждане на електронни пациентски лист или достъп до досието на медицинските специалисти; обхващане на денталната помощ от страна на НЗИС; въвеждане на електронните протоколи за скъпоструващи лекарства.

Към 28 юли са издадени близо 19 млн. електронни направления за преглед, близо осем милиона електронни рецепти, около два милиона електронни направления за лабораторни изследвания и близо 1,4 млн. направления за консултация.

Източник: БНР

Leave a Reply