Парламентът окончателно одобри управителят на НЗОК да може да увеличи заплатите

НЗОК

Без дебати, с пълно единодушие и в спешен порядък парламентът единодушно прие на първо и второ четете изменение в Закона за бюджета на НЗОК, с което се дава разрешение на управителя на Касата да увеличи заплатите на служителите в нея. По-рано днес изменението беше разгледано и в парламентарната комисия по бюджет и финанси.

В закона е записано, че управителят на НЗОК в срок до 10 август 2022 г. определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на НЗОК, увеличен с еднаква числова стойност за всеки служител, без да надхвърля максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен, смятан от 10 юли 2022 г., в рамките на разходите за персонал, предвидени в бюджета на НЗОК за 2022 г.

Припомняме, че с актуализацията на бюджета на Касата бяха предвидени допълнително 6, 1 млн. лв. за разходи за персонал. Средствата са необходими за увеличаване на основните месечни заплати на служителите на НЗОК във връзка с новите дейности по администриране на процесите, свързани с договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хора с увреждания и увеличаването със 100 допълнителни щатни бройки.

Заради липсата на този текст в ЗБНЗОК вариант за увеличение на заплатите беше управителят на Касата да го предложи на Надзорния съвет, който да вземе решението, или да се чака Постановление на Министерския съвет, с което да се възложи на Касата това увеличение.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply