Домашното лечение на тежък атопичен дерматит ще се поема от НЗОК

НЗОК

Над един милион лева са предвидени за около 45 пациенти с атопичен дерматит за догодина

НС на НЗОК е взел решение включването на нова диагноза за тежък атопичен дерматит и заплащането на нейното извънболнично лекарствено лечение, да влезе в сила от 01.01.2023 г.  Това отговориха от Здравната каса след запитване на БНР относно домашното лечение на пациентите с тежък и средно тежък атопичен дерматит и излъченият подкаст по темата в епизод от „В центъра на системата“.

От НЗОК посочват, че с Решение № РД-НС-04-63/27.05.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК е допълнен „Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели“ с диагноза „Други форми на атопичен дерматит“ с код по международната класификация на болестите, считано от 01.01.2023 г. Решението е обнародвано в Държавен вестник, бр. 45 от 17.6.2022 г.

Съгласно Закона за здравното осигуряване всички промени в Списъка, които предвиждат увеличаване на разходите на НЗОК за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, не трябва да влизат в сила по-рано от изменението на закона за бюджета на НЗОК за съответната година или от влизането в сила на закона за бюджета на НЗОК за следващата бюджетна година. В съответствие с тази разпоредба, НС на НЗОК е взел решение включването на новата диагноза и респ. заплащането на нейното извънболнично лекарствено лечение, да влезе в сила от 01.01.2023 г„, това се казва в отговора на НЗОК.

От обществения фонд поясняват, че за лечението на тежкия атопичен дерматит се прилагат различни групи лекарствени средства, като от тях в Позитивния лекарствен списък са включени три международни непатентни наименования:

– Methylprednisolone (глюкокортикостероиди)

– Ciclosporin и Methotrexate (имуносупресори за краткосрочни терапевтични курсове) и

– Dupilumab (биологична терапия за продължително поддържащо лечение).

Стъпките, които се предприемат, за да стане факт реимбурсацията на лекарствените продукти от страна на НЗОК са няколко:

– НЗОК заплаща лекарствени продукти за домашно лечение,  които са включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл.262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Приложение №1 на ПЛС), като в колони „Терапевтични показания“ и „МКБ“ се посочват се посочват показания в съответствие с кратката характеристика и МКБ кода, включен в списъка по чл.45, ал.4 от ЗЗО (Списъка).

– За вече включени в ПЛС лекарствени продукти, добавянето на ново показание (Dupilumab) се извършва от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, след подаване на писмено заявление по образец от притежателя на разрешението за употреба и при спазване на изискванията за извършване на оценка на здравните технологии.

От Здравната каса уточняват за БНР, че очакван брой пациенти с тежък атопичен дерматит за 2023 г. са около 45 души, като очакван годишен ръст е от 35 нови болни.

Максималните общи разходи за едногодишното лечение на тежкия атопичен дерматит се очаква да възлизат на около 1 200 000 лв. за всички предвидени болни за 2023 година.

ФБ/ Асоциация на хората с псориазис и псориатични усложнения

ФБ/ Асоциация на хората с псориазис и псориатични усложнения

На въпрос на БНР по темата за лечението на пациенти с кожни заболявания от НЗОК съобщават също, че за домашно лечение на пациенти с тежък псориазис касата заплаща различни групи лекарствени продукти (имуносупресори и биологична терапия).

През 2021 г.  за всички групи лекарствени продукти е заплатена сума за домашно лечение на 2294 здравноосигурени лица възлиза на 33 милиона лева.  За първите шест месеца на тази година реимбурсната сума е над 19 милиона лева.

Източник: БНР

Leave a Reply