БЛС предлага нова формула за изчисляване на заплащането на профилактичния преглед

профилактичния преглед

От БЛС предлагат нова формула за изравнителното калкулиране на заплащането за профилактичен преглед в зависимост от процента на обхванатите с годишен профилактичен преглед здравноосигурени лица над 18 години. Това става ясно от писмо, изпратено от Лекарския съюз до НЗОК. Припомняме, че от съсловната организация представиха подробно как ще се изчислява заплащането на база пациенти, преминали профилактичен преглед.

За месеците на дейност: юли, август, септември и октомври 2022 г. заплащането/ изравнителното заплащане да се изчислява на база процента обхванати лица пропорционално за съответния месец. За всеки общопрактикуващ лекар средномесечният пропорционален брой на ЗОЛ над 18 г., подлежащи на обхващане с профилактичен преглед за съответния месец се изчислява по формулата:

Средномесечен пропорционален брой на ЗОЛ над 18 г., подлежащи на обхващане с профилактичен преглед за месец Х = (брой одобрени за заплащане лица по ред GP01 18- 65Y + брой одобрени за заплащане лица по ред GP01 65-200Y от листата на ОПЛ за месеците на дейност от м. януари 2022 г. до м. Х (м. 7. 8, 9, 10)) /делено на Х.

Процентът на обхванатите с профилактичен преглед ЗОЛ над 18 г. за месеца се определя като броят на отчетените и одобрени за месеца профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. се раздели на средномесечния пропорционален брой на ЗОЛ над 18 г., подлежащи на обхващане с профилактичен преглед за този месец. И тогава:

– Ако процентът на обхващане за месец Х е по-малък или равен на 46% , то тогава всички извършени профилактични прегледи за месеца да се заплатят по цена 20 лв. или съответно да се изчисли изравнителна стойност = бр. прегледи * 20 лв. – бр. прегледи *25 лв.

– Ако процентът на обхващане за месец Х е от 46,01% до 60%, – цената за всеки извършен профилактичен преглед за месеца е 25 лв.

От БЛС предлагат още преди заплащане на дейността за месец ноември 2022 г., дължимо през м. декември 2022 г., да се извърши годишно изравняване въз основа на отчетения и одобрен брой дейности по ред GP05 „Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18г.“ за периода м. януари 2022 г. – м. ноември 2022 г.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply