Здравната комисия в НС прие промени за лечение на деца с онкологични и редки заболявания

доц. д-р Любомир Бакаливанов

Здравната комисия в парламента прие на първо четене единодушно и без дебати законопроекта за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това ще даде възможност за лечението с публични средства на деца с онкологични и редки заболявания.

С промените, внесени от „Продължаваме промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“, се предлага да се създаде изключение от закона само за лекарствени продукти, които се заплащат извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и тези, които се прилагат извън условията на разрешението за употреба за лечение на заболявания на деца до 18-годишна възраст.

Министерствата на здравеопазването и на финансите, Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации, както и пациентски организации подкрепят предложените промени.

Заместник-министърът на здравеопазването доц. д-р Любомир Бакаливанов посочи:

„Проблемът засяга основно деца с онкохематологични, автоимунни и редки заболявания, за чиято възрастова група липсват подходящи разрешени за употреба лекарствени продукти. Споделяме мотивите на вносителите, че с предложения законопроект ще се разширят възможностите за лечение на заболявания на пациентите до 18-годишна възраст чрез осигуряване на публичен ресурс за заплащане на лекарствени продукти, които се прилагат извън условията на разрешението за употреба и които са единствената алтернатива за подобряване на здравословното състояние на тези пациенти“.

За постигането на целите на законопроекта ще се разходват финансови средства от държавния бюджет, които са определени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Заплащането на дейностите ще се осъществява от НЗОК, като разходите ще се финансират със средства от трансфери от държавния бюджет, предоставени чрез бюджета на Министерство на здравеопазването.

Източник: БНР

Leave a Reply