Омбудсманът поиска държавата да плаща лекарства на деца с онкохематологични заболявания

Диана Ковачева

 

Омбудсманът Диана Ковачева се застъпи пред здравния министър в оставка проф. Асена Сербезова за лечението на деца с онкохематологични заболявания и с ревматологични и ендокринологични проблеми, съобщават от пресслужбата на обществения защитник.

Поводът е сигнал до институцията от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, както и от родители на деца с различни заболявания, които алармират, че заради нормативно определената забрана за финансиране с публични средства (от НЗОК) на лекарствени продукти извън разрешените за употреба, се нарушава правото на децата им на качествено лечение.

Мнението на специалистите е, че за да бъде решен този проблем, е необходимо спешно приемане на изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти за хуманната медицина, с което да отпадне забраната за финансиране с публични средства на лекарствени продукти за деца, които са извън разрешените за употреба т. нар. „off-label“. Другата възможност е създаване на специализиран фонд за финансиране на този тип медикаменти, който ще осигури възможността за заплащане на лекарствените продукти за лечението на детето.

Омбудсманът посочва, че какъвто и вариант да бъде избран, е необходимо да има спешно решение, с което да се гарантира, че няма да бъде спряно лечението на деца, особено на тези, за които то е животоспасяващо.

„Като министър на здравеопазването, вярвам, че отчитате изключително трудната ситуация, в която изпадат десетки семейства, родители, близки, чиито деца ще бъдат лишени от навременно и качествено лечение, а те ще бъдат изправени пред невъзможността да заплащат много високи месечни суми за лекарства, ще прибягват до дарителски кампании, които често нямат устойчив резултат. Още повече, че развитието на съвременната фармакологията е останала в дълг към малките пациенти, защото развитието и тестването на педиатрични лекарства остава незадоволително и днес“, пише омбудсманът.

Диана Ковачева посочва още, че родителите настояват за отговорно национално отношение към здравето на техните деца, защото доста често за лечението на децата им се прилагат именно лекарства, които са извън разрешените за употреба в педиатрията, или по кратката си характеристика се прилагат при други заболявания.

„Предвид ситуацията и нуждите на децата, много често тези медикаменти се ползват „извън кратката им характеристика“, особено когато не е известна друга алтернатива за лечение, както и други възможности,  включително използването на лекарства, одобрени от контролния орган или същите не са налични. Като подкрепа на исканията на родителите, водещи онкохематолози, неонатолози и ревматолози отбелязват, че при тези случаи на лечение с такива медикаменти, те обезпечават целия процес, като прилагат висококачествени доказателства и много добре оформена медицинска документация, при спазване на всички допълнителни разпоредби за целесъобразност, проследяване на ефективността и безопасността при употреба на лекарства без предписание. Такава е световната практика като досега тези лекарства са се поемали и в България от Националната здравноосигурителна каса, а преди това от Фонда за лечение на деца“, допълва общественият защитник.

Омбудсманът подчертава, че в искането си родителите се позовават на съществуващи европейски модели и практики на заплащане с публични средства на лекарствени продукти, които са извън разрешението за употреба за деца.

„Бих искала още веднъж да подчертая, че темата за качествени здравни грижи и приятелско настроено към децата здравеопазване дълбоко вълнува хората и следователно системно присъства в моята работа. В институцията на омбудсмана постъпват десетки жалби, свързани с проблеми в детското здравеопазване, което по безспорен начин доказва, че има нужда от спешни мерки и приемане на национална стратегия за детско здравеопазване, в която да бъде гарантиран и достъпа на децата до лекарства“, посочва проф. Ковачева.

В заключение тя настоява при разглеждане на поставените проблеми с лекарствата на децата, да бъдат отчетени всички обществени мнения и позиции – на професионалните общности, на родителите, за да бъде намерен баланс между отговорностите и очакванията към Министерството на здравеопазването, което съгласно Закона за закрила на детето е специален орган за закрила.

Припомняме, вчера проф. Сербезова и управителят на НЗОК проф. Петко Салчев коментираха, че този проблем предстои да бъде решен със законови промени.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply