За нуждата от телемедицина

телемедицина

Роботизираната хирургия е вече стандарт в много лечебни заведения, а Covid 19 допълнително ускори навлизането на телемедицината, която представлява специфичен микс от медицина, телекомуникации, информационни технологии и образование с цел диагностика, лечение, консултации и обучение. С развитието на технологиите услугите, които са свързани с телемедицината, ще стават все по-качествени и многобройни – от отдалечена диагностика до дистанционна хирургия.

 

Сега, когато липсва тази фатална динамика на другите сезони, се срещат и експертите, за да дискутират за телемедицината, както и за роботизираната хирургия.

„Ние тепърва имаме да извървим доста стъпки до момента, в който можем да кажем, че можем да прилагаме превенция или някакво активно лечение, посредством дистанционно лечение в случая с телемедицина“, споделя в „Нашият ден“ Любомир Бабуров, основател на „Рацио“.

 

Телефон, телемедицина, медицина – каква е разликата?

Въвеждането на различни телемедицински решения позволява провеждането на един пълноценен медицински преглед от разстояние. Позволява и продължителното проследяване на жизнените показатели както за целите на превенцията, така и за целите на лечебния процес при хронично болни пациенти. И всичко това подкрепено от новите технологии за обработка и анализ на данни, които правят възможно и „предсказването“ на промените в здравното състояние на наблюдаваните пациенти.

На 28 юли ще се проведе професионално събитие „За телемедицината днес и телемедицината утре“, организирано от Ratio и Sofia Tech Park  със съдействието на DHI Cluster Bulgaria.

„Целта на събитието е да съберем всички заинтересовани страни от професионалния бранш – лекари, учени, хора от публичния сектор – на едно място, за да могат да си говорят за този път, който се опитваме да извървим през следващите години“, допълва Любомир Бабуров.

България е една неразорана нива, но вероятно скоро ще може да се предоставят качествени телемедински  услуги. Още в далечната 1925 г. се  е говорило да телемедицина, припомня експертът.

Източник: БНР

Leave a Reply