10% от възрастните хора са с хронично бъбречно заболяване

хронично бъбречно заболяване

Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) засяга 10% от възрастните хора. Това показва едно от най-мащабните проучвания от реалната клинична практика, проведени досега. То разкрива голямата тежест, което заболяването има върху пациентите и здравните системи.

Проучването е проведено от експерти от над 15 изследователски центъра в Европа и Канада в периода 2018-2021 и включва данни за 2,4 милиона пациенти от 11 страни (в Европа, Канада, Израел). 53% от изследваните са жени, а 47% – мъже, като средната възраст на проследените хора е 75 години. 38% от изследваните са имали захарен диабет.

Резултатите показват, че ХБЗ засяга 1 на всеки 10 души. Проучването установява и още един факт – 2-ма от 3-ма пациенти не са били диагностицирани и са изложени на висок риск от смърт.

Проучването, финансирано от AstraZeneca, установява, че всяка година между 6-9% от пациентите с ХБЗ умират. Освен това, ХБЗ е водещата причина за хоспитализации и здравни разходи, свързани с ХБЗ и съпътстващите заболявания като сърдечна недостатъчност. Въздействието на ХБЗ се очаква да нарасне през следващите години, като общият брой случаи и разходите за контрола на заболяването ще се увеличат още повече.

Заболяването е свързано с намаляваща бъбречна функция и се свързва с повишен риск от сърдечносъдови събития, като сърдечна недостатъчност (СН) и преждевременна смърт. Най-честите причини за развитието му са диабет, хипертония и гломерулонефрит. В най-напредналия си и тежък стадий, ХБЗ прогресира до степен, в която се налага диализа или бъбречна трансплантация.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply