Колко дни е валидността на електронната рецепта?

електронната рецепта

Моля да уточните точно колко дни е валидността на електронната рецепта? Проблемът е, че в аптеката отказаха да я изпълнят поради това, че съм отишъл на другия ден след издаването й. Имат ли основание поради тази причина да отказват да я изпълнят?

Станимир Николов, гр. Пловдив

Електронните предписания за лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, имат срок на валидност, считано от датата на издаване, както следва:

1. до 15 календарни дни – за електронно предписание (образец МЗ – НЗОК №5) и за част А от електронното предписание (образец МЗ – НЗОК №5А);

2. до 45 календарни дни – за част В от електронното предписание (образец МЗ – НЗОК №5А).

3. до 75 календарни дни – за част С от електронното предписание (образец МЗ – НЗОК №5А).

Отделните части на електронното предписание (образец МЗ-НЗОК №5А) се изпълняват последователно в следните срокове, считано от датата на издаването, съответно – датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти:

1. до 15 календарни дни – за част А;

2. от 25 до 45 календарни дни-за част В;

3. от 50 до 75 календарни дни-за част С.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply