ВАС отхвърли текстовете в НРД, обвързващи плащането на болниците със заплатите

НРД

Върховният административен съд спря изпълнението на част от текстовете в Анекса към НРД за медицински дейности 2020-2022, съобщи ЦЗПЗ. Става дума за текстовете, с които месечните стойности на здравноосигурителните плащания за лечебните заведения се обвързват с размера на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти по КТД. Отхвърлени са и текстовете, с които се преразпределят средствата в бюджета на болницата, но ограничават възможността да се получи заплащане в пълен размер на извършената дейност при оказване на болнична медицинска помощ, ако не са правилно преразпределени или надвишават договорените лимити.

Припомняме, че записването на възнагражденията на персонала в НРД предизвика напрежение в системата и редица организации се обявиха против тази клауза.

Делото е образувано по жалба срещу няколко разпоредби от Анекса на Национално сдружение на частните болници, Сдружение на общинските болници в България, както и други лечебни заведения. Според жалбоподавателите действието на съответните разпоредби може да причини значителни и трудно поправими вреди на болниците и в още по голяма степен на здравноосигурените лица. Според тях има реален и непосредствен риск болниците да бъдат оставени без достатъчен финансов ресурс, което пък ще застраши интересите на пациентите поради невъзможност от страна на лечебните заведения за покриване на останалите разходи, свързани с консумативи, лекарства и т.н. Жалбоподавателите изтъкват още, че макар лечебните заведения да се финансират от НЗОК, това не променя правното им положение на търговци и наричат конкретните текстове „нормативно вмешателство“. Специалният механизъм на финансиране не бил причина държавата да се намесва и да определя по императивен начин правилата на определяне на работната заплата.

ВАС е намерил за основателни исканията за спиране на действието на оспорените разпоредби.

Съдът отбелязва, че с изменението на НРД в оспорените му части се предвижда, от 1 януари 2022 г. се утвърждават месечни стойности на здравноосигурителните плащания за лечебните заведения и се определя размерът на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти като фиксирана част от сумата, отпускана по всяка клинична пътека. Това обаче става чрез преизчисление и допълнително договаряне на конкретните размери в съответствие с Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. ВАС отбелязва и че КТД не е публикуван в регистъра на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Отчита се и въведената санкция за несъобразяването с новоустановените правила за разпределение по пера на средствата, отпускани по клинични пътеки от НЗОК, която представлява намаление на заплащаните от Касата суми, въпреки изискването медицинската помощ да се запази в пълния й обем и качество.

„Оспорените в жалбите разпоредби, от една страна преразпределят средствата в бюджета на болницата, а от друга страна ограничават възможността да се получи заплащане в пълен размер на извършената дейност при оказване на болнична медицинска помощ, ако не са правилно преразпределени или надвишават договорените лимити. Поради задължението на лечебните заведения като изпълнители по договори да оказват медицинска помощ на здравноосигурени лица и поради определянето на предварителни стойности за осъществяване на дейността на болниците това би могло да доведе до ограничаване на тяхната дейност. Определянето на стойностите в рамките на бюджета на НЗОК за болнична помощ ще доведе до незаплащане на извършени вече от лечебните заведения дейности и това би довело до настъпване на значителни имуществени вреди за тях“, се казва в определението на ВАС.

От НЗОК съобщиха за Zdrave.net, че ще обжалват решението на съда пред петчленен състав на ВАС.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply