Уникален български опит в ИОРТ терапия на ранен карцином на гърдата бе представен на форум в Бон

ИОРТ терапия

Отлични резултати от приложението на интраоперативна радиотерапия (ИОРТ) при лечението на ранен карцином на гърдата представи д-р Славяна Ушева от Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ по време на Международна научна конференция ILEXIUM (International Low Energy X-ray IORT User Meeting), в която се включиха повече от 23 държави с над 100 участника, сред които водещи международни експерти в сферата на ИОРТ. Конгресът в Бон, на който д-р Ушева беше единствен участник от Югоизточна Европа представлява годишна научна среща на всички специалисти – хирурзи, онколози, лъчетерапевти, от всички центрове в Европа, които осъществяват ИОРТ.

Специален гост-лектор на събитието беше проф. Jayant Vaidya – хирург-онколог от University College London, пионер в приложението на ИОРТ и един от тримата учени, разработили техниката през 1998 г. Той представи последните данни за впечатляващи дългосрочни резултати и локален контрол след приложение на метода, получени от проспективното рандомизирано клинично проучване TARGIT-A с над 10-годишен период на проследяване, в което участва и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Проф. Vaidya постави акцент върху предимствата на ИОРТ като съвременна, иновативна, лесноприложима, безопасна и икономически ефективна методика с отлични терапевтични и козметични резултати. Той подчерта, че ИОРТ е едноетапна процедура, извършена по време на самата оперативна интервенция, която осигурява индивидуализиран подход и намалява смъртността, дължаща се на други придружаващи заболявания.

ИОРТ спестява време и ресурси и позволява повече пациенти да избегнат извършването на мастектомия, допълни той.

С прилагането на ИОРТ са успешно лекувани повече от 45 000 пациенти в над 250 центъра в 38 държави, обобщи специалистът.

С извършването на първата органосъхраняваща операция на гърдата с едновременна ИОРТ на 15.12.2015 г. в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ от екип, ръководен от доц. Теофил Седлоев, България се превръща в първата страна от Югоизточна Европа, където методът е въведен успешно в рутинната клинична практика при лечение на ранен рак на гърдата при добре подбрани пациенти. При ИОРТ се извършва лъчелечение по време на самата операция за премахване на тумора на гърдата. Методиката използва еднократна висока доза нискоенергийни Х-лъчи (max 50kV), приложени в туморното ложе веднага след хирургичното отстраняване на тумора. Едно от главните предимства на иновативната техника е, че успява изключително прецизно да насочи и достави необходимата лъчетерапевтична доза само на мястото на отстранения тумор. По този начин се запазват околните здрави тъкани от всички вредни последствия, които се проявяват при стандартното облъчване. Процедурата е не само по-щадяща, но и пести времето на пациентите, тъй като по този начин се избягва по-нататъшното лъчелечение, което иначе продължава 25 дни.

Досега мултидисциплинарният екип на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е приложил успешно ИОРТ при повече от 100 болни като част от комплексната терапия при ранен рак на млечната жлеза. Строгата селекция на пациентките се извършва въз основа на международно признати критерии от екип начело с доц. Теофил Седлоев (Клиника по хирургия) и включва д-р Славяна Ушева (Клиника по хирургия), д-р Илия Габровски (Клиника по медицинска онкология – Отделение по лъчелечение и метаболитна брахитерапия), инж. Георги Иванов (Клиника по медицинска онкология – Отделение по лъчелечение и метаболитна брахитерапия, д-р Иван Терзиев (Отделение по обща и клинична патология), Д-р Йордан Спирдонов (Клиника по образна диагностика).

По данни на Националния раков регистър всяка в България над 4000 жени заболяват от рак на млечната жлеза. Значителна част от тях са диагностицирани в ранен стадий и са подходящи за приложение на ИОРТ.

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ разполага и с Лаборатория по молекулярна биология, която е оборудвана с последно поколение апаратура. В нея се определя мутационния статус на карцинома на млечната жлеза и вероятността от рецидив, и на базата на това се определя най-подходящата терапия, в това число и дали пациентката е подходяща за ИОРТ, която да замести или подпомогне традиционната лъчетерапия.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply