HERA: 3 са главните заплахи за здравето в ЕС

заплахи за здравето в ЕС

Днес органът на Комисията за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) представя приоритетен списък на 3-те главни заплахи за здравето, които изискват координация на мерките на равнище ЕС в контекста на медицинските мерки за противодействие, съобщиха от Представителството на ЕК в България. Съветът на HERA постигна съгласие по списък, който включва три категории заплахи за здравето като животозастрашаващи или по друг начин сериозно вредни за здравето, които имат потенциал да се разпространят в държавите членки на Европейския съюз:

1) патогени с висок пандемичен потенциал, 2) химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи и 3) заплахи, произтичащи от антимикробна резистентност.

В съответствие с работния план на HERA за 2022 г. HERA, в сътрудничество със службите на Комисията, агенциите на ЕС и международните партньори и експерти, направи тази класация, за да подбере три заплахи за здравето с голямо въздействие, с цел да се гарантира глобално съгласуване и тясно сътрудничество в областта на здравната сигурност в световен мащаб.

Установени категории сериозни трансгранични заплахи за здравето

1. Патогени с висок пандемичен потенциал: това включва разглеждане на конкретни пораждащи безпокойство вирусни семейства, като се взема предвид и зоонозният характер на повечето нововъзникващи инфекциозни болести със сериозни последици. Тази категория включва предимно семейства от респираторни РНК вируси.

2. Химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи: те могат да произлизат от случайно или умишлено освобождаване, като се вземат предвид глобалните геополитически напрежения, както и инциденти, причинени от недобросъвестни участници. Химичните, биологичните, радиологичните и ядрените вещества са идентифицирани въз основа на вероятността от появата им и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве;

3. Заплахи, произтичащи от антимикробна резистентност, които представляват един от най-големите рискове за човешкото здраве, като само антибактериалната резистентност причинява годишно над 1,2 милиона смъртни случая в световен мащаб.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply