Д-р Стефан Константинов: Липсва политика в сектор здравеопазване

Д-р Стефан Константинов

В здравеопазването имаме липса на политика. Те не просто си траят, ами нещо друго правят, което не е хубаво”, каза д-р Стефан Константинов ден след като беше отстранен от поста изпълнителен директор на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София.

Коментарът последва след журналистически въпрос дали отстраняването му се случва само за да се сложи „наш човек“ на неговото място. Днес пред журналисти бившият вече директор на столичната онкологична болница изложи отчет за ръководството и дейността на болницата в периода на неговото управление.

Д-р Стефан Константинов поема ръководството на Университетската специализирана болница за активно лечение през септември 2017 година след конкурс, на който се явява и проф. Панайот Куртев, който е новоназначеният временно изпълняващ длъжността директор на лечебното заведение. Миналата година болницата завършва с над половин милион лева печалба и без просрочени задължения, каза днес уволненият от поста директор.

По време на управлението на Константинов и с подкрепата на Министерството на здравеопазването е направена и Клиника по медицинска онкология. Инсталиран е най-добрият ПЕТ скенер в България и на Балканския полуостров за пациенти с онкологични заболявания, обновена е Клиниката по хирургия. След краткото представяне на свършеното за петте години назад Стефан Константинов изложи своя коментар върху констатираните нарушения по време на неговото ръководство. По думите му проверките за дейността на болницата започват от началото на годината с вътрешен одит на Министерството на здравеопазването, следват голям брой други проверки от множество институции, сред които Главна инспекция по труда, РЗИ, полицията и дори проверка на прокуратурата.

Проверяващите са открили нарушения, свързани с неизпълнение на Закона за обществените поръчки, според който Константинов не е прилагал системата за двоен подпис в 4 от общо 11 проверени договора.

Изпълнителният директор на лечебното заведение не е свикал общо събрание за избор на нов Научен съвет след изтичане на определения мандат, е още едно от констатираните нарушения

В периода септември 2017 г. – декември 2021 г. не са провеждани конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“, „главен асистент“ и „доцент“ е следващото нарушение, което е допуснал Константинов, според разследващите органи.

Извършена през месец април извънредна проверка констатира несъответствие между Правилника на болницата и разрешението за осъществяване на лечебна дейност във връзка със структурата и дейността на част от отделенията.

Последното нарушение, което установява проверката, е свързана с ценоразписа на медицинските услуги по желание на пациентите и допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ.

Източник БНР

Leave a Reply