Д-р Стефан Константинов от днес не е директор на столичната онкология

столичната онкология

За временно изпълняващ длъжността директор на УСБАЛО до провеждането на конкурс е назначен проф. Панайот Куртев, съобщават от Министерството на здравеопазването.

По постъпили сигнали в Министерството на здравеопазването звеното „Вътрешен одит“ е извършило проверка в УСБАЛО ЕАД. Проверяващите са констатирали нарушения на Закона за обществените поръчки, неприлагане на системата за двоен подпис в 4 от общо 11 проверени договора.

Часове по рано за БНР д -р Стефан Константинов потвърди, че вече не е директор на УСБАЛО по онкология и утре ще даде изявление от от 12.00 ч. в БТА.  Това стана ясно и от пост в социалните мрежи на специализирана група за здравеопазване.
В поста се посочва още: „Темата на брифинга ще бъде –  „Отчет за ръководството и дейността на УСБАЛО от септември 2017 г. до юли 2022 г.“ Участници в нея ще бъдат: Д-р Стефан Константинов, проф. Асен Николов, д-р Чавдар Маринов, Биляна Огнянова.
Стефан Константинов

Стефан Константинов
От Министерството на здравеопазването посочват още, че сред нарушенията, констатирани от звеното „Вътрешен одит“, е, че изпълнителният директор на лечебното заведение не е свикал общото събрание за избор на нов Научен съвет след изтичане на определения мандат. Установено е, че действия са предприети в края на месец януари т. г. – близо 10 години след избора на предходния състав на Съвета.В периода септември 2017 г. – декември 2021 г. не са провеждани конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“, „главен асистент“ и „доцент“. И още:

Извършена през месец април т. г. извънредна проверка на ИАМН в лечебното заведение констатира несъответствие между Правилника на болницата и разрешението за осъществяване на лечебна дейност – в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УСБАЛО не са регламентирани структурата и дейността на Отделение по гръдна хирургия, Отделение по хирургия на гърда, Отделение по оперативна гинекология и Отделение по консервативна гинекология, което представлява нарушение на чл. 50, ал. 1 от ЗЛЗ.

Проверката установи, че в УСБАЛО е утвърден „Ценоразпис на медицинските услуги по желание на пациенти и допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по цени, определени от УСБАЛО ЕАД, при спазване на изискванията на Наредбата“. С определянето на различни цени за допълнително поисканата услуга „избор на лекар/екип от медицински специалисти“ в зависимост от вида на клиничната пътека и сложността и/или продължителността на манипулацията, интервенцията/дейността, която ще бъде извършена на пациента, е извършено нарушение на чл. 31, ал. 2 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Съгласно Наредбата не е допустимо определянето на различни цени за избор на лекар/екип в зависимост от сложността и/или продължителността на съответната дейност.

Проф. Куртев е завършил Медицинската академия в София. Има придобити специалности по хирургия и онкология. Той е и магистър по здравен мениджмънт. От 2008 г. до 2014 г. е началник на Отделението по колопроктология към СБАЛО. В продължение на години е бил началник на хирургичната клиника на лечебното заведение. В периода 2010 г. – 2018 г. е изпълнявал длъжността зам.-директор по лечебната дейност на СБАЛО. Проф. Куртев има множество научни публикации.

По публикацията работи: Гергана Хрисчева
Източник: БНР

Leave a Reply