Надзорът: Трябва да знаем за какви медикаменти се разходват средствата, когато се лекуват деца

НЗОК

В бюджета имаме перо за лечение на деца и възрасти в чужбина и там се заплащат лекарствени продукти, които не са в позитивния лекарствен списък. В работната група, която имахме в Министерството на финансите, направи впечатление, че това изключение, което е предвидила Наредбата, вече е започнало да става практика и разхода все повече и повече нараства. Това заявява представителят на МФ в Надзорния съвет на НЗОК Естел Василева по време на заседанието, проведено на 1 юли, става ясно от стенограмата.

Василева настоява на ръководството на Здравната каса да бъде възложен анализ за какви лекарствени продукти е плащано и защо този фонд толкова много нараства. „Иска ми се да направим първо анализ кои са тези медикаменти, които заплащаме, това като първа точка. Като втора точка какви са ни разходно-контролните механизми, защото ако това е начин, по който фарма компаниите, вместо да извървят основния път, който е определяне на цена, влизане в позитивния лекарствен списък, влизане в група, договаряне на отстъпки, механизъм, директно минават не минават по този ред, това не би било добра практика. Затова ми се иска да видим не само анализ от гледна точка на процедури, а малко по-конкретно, по-задълбочен анализ. Здравната каса е органа, който следва да сигнализира, ако се вижда такава тенденция, при която изключението започва да става правило. Това е нещо, на което бих искала да акцентирам и да го разгледаме на следващо заседание малко по-подробно“, казва тя.

Представителят на пациентските организации адв. Христина Николова заявява че в повечето случаи, когато се касае за лечение на деца, става въпрос за редки медикаменти, които не могат да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък или са все още в процедура на одобрение. „Не е това, което те притеснява. Хубаво е да има анализ, но аз го казвам от опита, който имам. Преди време за едно заболяване, говорихме на едно заседание, че твърде дълго се изплаща по реда на Наредба 2 и ако влезе в позитивния лекарствен списък ще е по-евтино. Коментирахме го това нещо, това беше проблема, те искат да влезе в позитивни списък, но не могат по някаква причина“, казва Николова на Василева.

Според Естел Василева обаче в анализа трябва да бъде включена и друга информация – не само видовете лекарствата, а за колко пациента и по колко пъти са използвани. „Нека анализът показва точно това – лекарства, случаи, брой пациенти, да сравним цените. Анализът да е по-детайлен, за да знаем за какво се разходват средствата. Аз разбирам, че средствата са малко, но този фонд се умножава в годините“, казва тя.

Подуправителят на НЗОК д-р Йорданка Пенкова подчертава, че контрол се осъществява и той е на база на становищата, които Касата иска от външните експерти. „Когато има заявление за лечение, външните експерти са тези, които казват дали това лечение може да се проведе или не. Друга част от средствата, които се разходват са за придружител, хотелско настаняване и преводачески услуги. Има дейности, които се покриват от формуляр S2 за лечението в чужбина, но има дейности, за които се налага за бъдат заплатени допълнително. Фондът е за това – медицинските дейности и лекарствата, които не са в обхвата на здравното осигуряване  да бъдат покрити със средства от него“, казва д-р Пенкова.

„Действително тук и двете гледни точки имат право, от една страна трябва да осмислим как можем да планираме и прогнозираме, за да има устойчивост. От друга страна това са малък брой заболявания, скъпи са и те нямат причина да ги включат в позитивния лекарствен списък, така си го обяснявам“, заявява председателят на Надзорния съвет доц. Васил Пандов, а д-р Пенкова обещава да бъде изготвен подробен анализ, който да включва и финансовото въздействие.

Пълния текст на стенограмата може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply