МЗ: Болниците са длъжни да приемат и лекуват пациенти с основна или придружаваща Covid инфекция

Асена Сербезова

Министърът на здравеопазването в оставка  Асена Сербезова разпореди на здравните инспекции да информират всички лечебни заведения и центрове за спешна медицинска помощ , че болниците са длъжни да приемат и лекуват пациенти с основна или придружаваща коронавирусна инфекция.

В лечебните заведения трябва да има и създадени обособени места (изолатори със стаи с легла), в които да се лекуват пациенти в условията на изолация. Лечението на болните с Covid-19 следва да се осъществява в рамките на съществуващите структури в съответствие с клиничните прояви на пациента (по пневмология и фтизиатрия, кардиология, вътрешни болести, нервни болести, ендокринология, педиатрия, неонатология, детска пневмология и фтизиатрия, инфекциозни болести и др.), както и в структури за интензивно лечение при осигурена възможност за изолация на болните.

Предвид нарастващия брой на случаите на COVID-19 в страната е необходимо всяко лечебно заведение да въведе стриктен контрол за недопускане възникването на вътреболнични инфекции, като персоналът трябва да спазва стандартните предпазни мерки (хигиена на ръцете и ползване на лични предпазни средства). В писмото здравният министър подчертава, че внимание следва да се обърне и на достъпа на посетители и други лица на територията на болничното заведение, като се въведат изисквания спрямо продължителността на техния престой, носене на защитна маска за лице.

Източник: БНР

Leave a Reply