Home Новини Изграждаме национални всеобхватни центрове за онкологични заболявания

Изграждаме национални всеобхватни центрове за онкологични заболявания

Изграждаме национални всеобхватни центрове за онкологични заболявания

Национална мрежа за онкологичен контрол и Център за политики в областта на онкологията са част от идеите за промени

Създаване на Национална мрежа за онкологичен контрол, изграждане на национални всеобхватни центрове за онкологични заболявания и на Център за политики в областта на онкологията – това са част от мерките, предвидени в проекта за Национален план за борба с рака, който е публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването. Тези стъпки проправят пътя към постигането на първата от основните цели, заложени в плана – развитие на система, която предлага устойчива и модерна онкологична грижа.

В този контекст документът предвижда реорганизиране на извънболничната и болничната помощ, приоритизиране на процесите, свързани с формирането и поддържането на мотивация на медицинските кадри, работещи в тази област, както и постоянен мониторинг на човешките ресурси в онкологичната система.

Важна част от него ще бъде изграждането на нов, модерно функциониращ Национален раков регистър – част от Националната здравно-информационна система. Той ще бъде логичистично обвързан и с капацитета на първичната помощ, като ще улеснява личните лекари в тяхната дейност по превенцията на раковите заболявания.

В структурно отношение планът включва още 5 компонента. Сред тях е осигуряването на условия за подобряване на здравната осведоменост и култура и за прилагане на навременни превантивни мерки за елиминиране и намаляване на експозицията на вредни влияния, породени от подлежащи на изменение рискови фактори, които да ограничат заболяемостта сред населението и да доведат до по-висока здравна култура и по-здравословен начин на живот. Ще се работи над въвеждането на съвременни скринингови програми за рак на дебелото черво, рак на гърдата, рак на маточната шийка, рак на простатата, които целят да обхванат възможно най-голям процент от таргетната популация. Общопрактикуващите лекари също ще бъдат включени в процеса, като той ще стъпва върху подходящ механизъм и набор от скринингови методи в съответствие с европейските и световните стандарти.

Ще бъдат също така проучени доказателствата и ще се работи над скринингова програма за рак на белия дроб.

Важна насока в плана е търсенето на начини за осигуряване на равни възможности за съвременна диагностика за пациентите и равен достъп до диагностични методи, центрове и водещи специалисти. Според авторите на плана приоритет трябва да бъде осигуряване на равен достъп на пациентите до съвременно лечение и успешно интегриране на мултидисциплинарния подход и системното онкологично лечение в клиничната практика в страната. Ще се работи и за подобряване качеството на живот и удовлетвореността от медицинските и немедицински грижи и реинтеграция чрез изграждане на ефективна мрежа от звена, специалисти и форми за пълноценна комуникация с пациентите и техните близки.

Въвеждането на психоонкологията като неотменен компонент на онкологичната грижа също ще бъде във фокуса на усилията през следващите години. Внимание ще бъде отделено и на развитието на паялиативните грижи и подкрепата за онкологичния пациент и семейството му.

Първият етап от реализация на плана трябва да приключи до 2025 г., а вторият – до 2030 г.

С целия план можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply